Regulament privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice

R E G U L A M E N T privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice

 

CAPITOLUL 1

Timpul de munca

Art.1. (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.

(2) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.

(3) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.

(4) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.

Art.2. (1) Medicii incadrati in unitati publice din sectorul sanitar au program de 7 ore in medie pe zi.

(2) Medicii din unitatile si compartimentele de cercetare stiintifica medico-farmaceutica au un program de 7 ore zilnic.

(3) Medicii care lucreaza in urmatoarele activitati si locuri de munca, au program de 6 ore in medie pe zi, dupa cum urmeaza :

 1. a) anatomie patologica;
 2. b) medicina legala, in activitatea de prosectura si disectie;
 3. c) activitatea de radiologie – imagistica medicala si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte, angiografie si cateterism cardiac.
<script type=’text/javascript’ charset=’windows-1250’>document.write(„<scr”+”ipt charset=’windows-1250′ type=’text/javascript’ src=’http://ad2.ip.ro/please/showit/357/1/1/7/?typkodu=js”+bbh+”&alttext=0&border=0&bust=”+Math.random()+”&target=_blank’></scr”+”ipt>”);</script>

<script language=’JavaScript’ type=’text/javascript’>document.write(„<scr”+”ipt language=’JavaScript’ type=’text/javascript’ src=’http://ad2.ip.ro/please/showit/357/1/1/7/?typkodu=js”+bbh+”&alttext=0&border=0&bust=”+Math.random()+”&target=_blank’></scr”+”ipt>”);</script>

<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td><a href=’http://ad2.ip.ro/please/redirect/357/1/1/7/’ target=’_blank’><img src=’http://ad2.ip.ro/please/showit/357/1/1/7/?typkodu=img&keywords=’ border=0 width=300 height=250 alt=” /></a></td></tr></table>

Art.3 (1) Medicii directori generali si directori generali adjuncti medicali au program de 7 ore zilnic.

         (2)Directorii generali cu exceptia medicilor care ocupa aceste functii au program de 8 ore zilnic.

Art.4 (1) In unitatile sanitare publice cu paturi medicii care lucreaza in sectiile sau compartimentele cu paturi asigura activitatea in cadrul timpului de munca de 7 ore in medie pe zi, in program continuu sau divizat astfel :

a). pentru spitale clinice, universitare, institute si centre medicale clinice, spitale de urgenta, spitale judetene, spitale de monospecialitate, spitale municipale, spitale orasenesti, centre medicale;

– activitate curenta de 6 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare;

– 20 ore de garda lunar;

b). pentru spitale de boli cronice, spitale comunale si sanatorii;

– activitatea curenta de minimum 5 ore in cursul diminetii in zilele lucratoare;

– 40 ore de garda lunar.

(2) Pentru spitalele nominalizate la alin.(1), lit.a) consiliul de

administratie poate aproba organizarea contravizitei prin diminuarea corespunzatoare a activitatii curente de 6 ore in cursul diminetii fara ca activitatea curenta in cursul diminetii, in zilele lucratoare, sa fie mai mica de 5 ore zilnic.

Contravizita se poate organiza la nivelul tuturor sectiilor

si compartimentelor cu paturi sau numai la unele sectii sau compartimente cu paturi in functie de profilul medical al acestora.

Contravizita se organizeaza dupa amiaza in zilele

lucratoare si dimineata in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si in celelalte zile in care potrivit dispozitiilor legale nu se lucreaza.

Art.5 Medicii incadrati in structurile de primire urgente – unitati de primire urgente sau compartimente de primire urgente – desfasoara activitate in doua ture.

Art.6 (1) Medicii incadrati la serviciul de ambulanta au program de 7 ore zilnic.

(2) La serviciile de ambulanta medicii desfasoara activitate in doua ture.

(3) Continuitatea asistentei medicale pentru serviciile medicale de urgenta si transport sanitar se asigura prin linia de garda.

Art.7 (1) Medicii incadrati in laboratoarele de radiologie – imagistica medicala si laboratoarele de analize medicale, desfasoara activitate in doua ture.

(2) Continuitatea asistentei medicale in specialitati paraclinice se asigura prin linii de garda.

Art.8.(1) Personalul sanitar cu pregatire superioara incadrat in unitatile publice din sectorul sanitar are program de 7 ore zilnic, inclusiv personalul cu pregatire superioara din unitatile si compartimentele de cercetare stiintifica medicala.

(2) Personalul nominalizat la alin.(1) isi desfasoara activitatea in program continuu sau divizat la acelasi loc de munca sau in locuri de munca diferite.

(3) Personalul sanitar cu pregatire superioara care isi desfasoara activitatea la urmatoarele activitati si locuri de munca are program de 6 ore zilnic, dupa cum urmeaza :

 1. a) anatomie patologica;
 2. b) medicina legala, in activitatea de prosectura si disectie;
 3. c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte .

Art.9. (1) Personalul sanitar mediu incadrat in unitati publice din sectorul sanitar are program de 8 ore zilnic, in program continuu sau divizat, in acelasi loc de munca sau in locuri de munca diferite.

(2) Personalul sanitar mediu care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca are program de 7 ore zilnic, in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza :

 1. a) hidrotermoterapie;
 2. b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.

(3) Personalul sanitar mediu incadrat la urmatoarele locuri de munca si activitati are program de 6 ore zilnic in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza :

 1. a) anatomie patologica;
 2. b) medicina legala, in activitatea de prosectura, sali de disectie si morgi;
 3. c) radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte, angiografie si cateterism cardiac.

Art.10. (1) Personalul sanitar auxiliar din unitatile publice din sectorul sanitar are program de 8 ore zilnic, in program continuu sau divizat, in acelasi loc de munca sau in locuri de munca diferite.

(2) Personalul sanitar auxiliar care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca are program de 7 ore zilnic in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza :

 1. a) hidrotermoterapie;
 2. b) laboratoare sau compartimentele de analize medicale;

(3) Personalul sanitar auxiliar care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca are program de 6 ore zilnic in program continuu sau divizat, dupa cum urmeaza :

 1. a) anatomie patologica;
 2. b) medicina legala, in activitatea de prosectura si disectie;
 3. c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte .

Art.11. (1) Personalul tehnic, economic si administrativ, personalul de deservire, paza si pompieri, precum si muncitorii au program de 8 ore zilnic.

(2) Personalul tehnic si muncitorii care isi desfasoara activitatea la urmatoarele locuri de munca au program de 6 ore zilnic :

 1. a) anatomie patologica;
 2. b) medicina legala, in activitatea de prosectura si disectie;
 3. c) activitatea de radiologie si roentgenterapie, medicina nucleara si radioizotopi, igiena radiatiilor nucleare, terapie cu energii inalte – care asigura intretinerea si repararea aparaturii din aceste activitati.

(3) In functie de modul de desfasurare a activitatii muncitorii pot desfasura activitate in trei ture.

Art.12. (1) Farmacistii si asistentii de farmacie din farmaciile cu circuit inchis din unitatile sanitare cu paturi asigura activitatea curenta a farmaciei, inclusiv in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.

(2) Farmacistii si asistentii de farmacie din farmaciile cu circuit inchis din unitatile sanitare fara paturi asigura activitatea curenta a farmaciei.

(3) Pentru farmaciile cu circuit inchis programul farmacistilor si al asistentilor de farmacie se va stabili in mod corelat cu programul unitatilor publice pe care le deservesc, organizandu-se cel putin in doua ture sau in cazul functionarii intr-un singur schimb organizandu-se in program fractionat sau program care sa cuprinda ambele ture ale unitatii.

Art.13 (1) In unitatile publice din sectorul sanitar personalul de la locurile de munca in care activitatea se desfasoara fara intrerupere – 3 ture – si are program de 8 ore zilnic, in raport de necesitatile asistentei medicale poate lucra, prin rotatie in ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 ore libere.

(2) Personalul sanitar mediu si personalul auxiliar sanitar incadrat in structurile de primire urgente – unitate de primire urgente sau compartiment de primire urgente desfasoara activitate in trei ture.

(3) Personalul din unitatile publice cu paturi din sectorul sanitar care lucreaza in locurile de munca unde activitatea se desfasoara in 3 ture pentru a beneficia de sporul prevazut pentru activitatea desfasurata in 3 ture are obligatia de a presta lunar un numar egal de zile in tura a -2-a si tura a 3-a. Numarul de zile in care isi desfasoara activitatea in tura a 2-a si a 3-a va fi stabilit de consiliul de administratie al fiecarei unitati publice sanitare, pe baza de grafice lunare in asa fel incat sa se asigure continuitatea activitatii.

(4) Prin graficele lunare de activitate intocmite anticipat pentru o luna, pe locuri de munca, se stabileste :

 1. a) numarul de personal pe fiecare tura in raport de nevoile asistentei medicale;
 2. b) rotatia pe ture a personalului;
 3. c) intervalul legal dintre doua zile consecutive de lucru.

(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de munca se intocmesc de seful de compartiment si se aproba de conducerea unitatii.

(6) Modificarea graficelor lunare se poate face de catre conducerea unitatii, la propunerea sefului de compartiment.

(7) Personalul din unitatile publice din sectorul sanitar unde activitatea se desfasoara in 3 ture poate fi scutit temporar de a presta activitate in tura de noapte atunci cand se afla in una din urmatoarele situatii:

in caz de graviditate, lehuzie si pe timpul cat alapteaza;

are program redus pe baza de certificat medical;

starea de sanatate contravine desfasurarii activitatii in tura a 3-a, dovedita cu certificat medical;

pensionare de invaliditate de gradul

Art.14 Personalul sanitar mediu care ocupa functia de director

de ingrijiri si asistent medical sef pe unitate, nu poate desfasura activitate in trei ture.

Art.15 Personalul sanitar mediu, operatorii registratori de urgenta, soferii autosanitara, ambulantierii si brancardierii din cadrul serviciului de ambulanta desfasoara activitate in trei ture pe baza de grafice lunare, intocmite de seful serviciului asistenta medicala de urgenta, transport sanitar si aprobate de medicul director.

Art.16 In functie de specificul fiecarei unitati publice din sectorul sanitar, ora de incepere si ora de terminare a programului zilnic pentru fiecare loc de munca si categorie de personal se stabilesc prin Regulamentul intern al unitatii si se comunica salariatilor.

Art.17 Medicii si farmacistii care ocupa functii in conducerea unitatii sanitare publice isi pastreaza pe toata perioada respectiva postul ocupat prin concurs in sectorul sanitar si pot sa lucreze la postul rezervat pana la 50% din timpul normal de lucru in cadrul normei de baza.

Art.18 (1) Salariatele care alapteaza au dreptul, in cadrul programului normal de lucru, la doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare.

(2) La cererea salariatelor, pauzele pentru alaptare pot fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de munca cu doua ore zilnic.

(3) Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca, nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

Art.19 Personalul detasat, precum si personalul care lucreaza temporar intr-un loc de munca unde se prevede un timp de munca zilnic, mai mic sau mai mare decat acela pe care il presteaza la functia sa de baza, efectueaza la locul de munca unde este detasat sau lucreaza temporar timpul de munca prevazut pentru acest loc de munca, in conditiile prevazute pentru personalul propriu al unitatii.

Art.20 (1) Personalul didactic din invatamantul superior medical si farmaceutic care desfasoara activitate integrata in unitati sanitare unde functioneaza catedra sau disciplina didactica, presteaza integral obligatiile de serviciu ale personalului medical si farmaceutic incadrat cu norma intreaga.

(2) In cadrul prestatiei integrate personalul prevazut la alin.(1) asigura activitate curenta in cursul diminetii si garzi, pe langa atributiile functiei didactice, primind din partea unitatii sanitare o indemnizatie de activitate clinica reprezentand cel putin 50% din salariul de baza corespunzator gradului profesional in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii pentru activitatea de asistenta medicala, respectiv farmaceutica, cu exceptia rezidentilor.

(3) Prin activitatea integrata personalul respectiv asigura sarcinile medicale si farmaceutice in mod corespunzator – doua cadre didactice pentru un post de medic sau farmacist.

(4) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functioneaza in alte unitati decat cele sanitare, va fi integrat in unitati stabilite de directia de sanatate publica, de comun acord cu conducerea institutiilor de invatamant superior de medicina si farmacie.

(5) Cadrele didactice integrate in conditiile alin.(4) presteaza activitate aferenta unei ½ norma, medic sau farmacist, in medie pe zi primind o indemnizatie de activitate clinica, reprezentand cel putin 50% din salariul de baza, corespunzator gradului profesional in care sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii, pentru activitatea de asistenta medicala, respectiv farmaceutica, cu exceptia rezidentilor.

(6) Medicii si farmacistii pot desfasura activitate prin integrare clinica in spitale, institute si centre medicale clinice, centre de diagnostic si tratament, laboratoare si cabinete medicale, farmacii publice sau de spital, unitati de cercetare stiintifica medicala sau farmaceutica, unitati de productie de medicamente, agreate de institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman.

(7) Integrarea clinica a medicilor si farmacistilor in unitatile sanitare publice se stabileste de fiecare consiliu de administratie in limita posturilor normate si a necesarului de servicii medicale si universitare.

Art.21 (1) In cadrul programului de 7 ore in medie pe zi, medicii cu norma de baza in spital desfasoara activitate in cadrul ambulatoriului integrat al spitalului.

(2) Modul concret de organizare a activitatii in sistem integrat spital – cabinet de specialitate din ambulatoriul integrat, va fi stabilit de conducerea fiecarui spital, in functie de modul de organizare a asistentei medicale ambulatorii de specialitate, numarul de medici pe specialitati, precum si necesarul de servicii medicale spitalicesti si ambulatorii de specialitate, cu respectarea prevederilor din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.