Propuneri de organizare a garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Propuneri de organizare a garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Propuneri de organizare a garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar:

23.02.2009 / Ministerul Sanatatii

Art. 1 (1) –  Liniile de gardã  se instituie dupã cum urmeazã:

  1. a) – gardã de la ora 14.00 la ora 08.00 (18 ore) cu posibilitatea de a pleca acasã în dimineaţa urmãtoare zilei de gardã,

sau

  1. b) – gardã de 12 ore, cu contravizitã comasatã dupã amiaza şi program de 6 ore dimineaţa ;

sau

  1. c) – program de lucru european: program normal de la 08.00 la 16.00, cu pauzã de masã şi program de gardã de la 16.00 la 08.00;
  2. d) – program de gardã la domiciliu (on call), plãtit – se aplicã pentru specialitãţile deficitare.

– (2) Modalitatea de acoperire a liniilor de gardã, prevãzute la alin.(1), se propune de cãtre şefii de secţii / compartimente / laboratoare şi se aprobã de cãtre managerul spitalului in functie de structura de personal si tipul de spital

– (3) In nivelul unui spital se pot folosi concomitent mai multe modalitãţi de acoperire a liniilor de gardã; la nivelul unei secţii / compartiment / laborator se foloseşte o singurã modalitate de acoperire a liniei / liniilor de gardã.

– (4) In situaţii bine justificate, la propunerea managerului şi cu aprobarea DSP, prevederile alin.(1) lit. d se pot aplica şi pentru alte specialitãţi; mãsura se aplicã cu caracter temporar sau permanent.

– (5) Prevederile de mai sus se aplicã corespunzãtor medicilor primari, specialişti şi rezidenţi, indiferent de specialitate, încadraţi în secţii, compartimente, laboratoare, structuri de primiri urgenţe (UPU sau CPU).