Posts filed under Legislatie

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru 2010

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. din Nr. din ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 Având în vedere Referatul de aprobare comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate… (read more)

Modific regulamentului priv timpul de munca organizarea efectuarea garzilor in unitatile publice…

Ordin nr. 556 din 04/05/2009 (Ordin 556/2009) privind modificarea art. 28 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar Publicat in Monitorul Oficial nr. 298 din 07/05/2009   Avand in vedere Referatul Directiei planificarea sistemului sanitar si politici… (read more)

Propuneri de organizare a garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

Propuneri de organizare a garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar Propuneri de organizare a garzilor in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar: 23.02.2009 / Ministerul Sanatatii Art. 1 (1) –  Liniile de gardã  se instituie dupã cum urmeazã: a) – gardã de la ora 14.00 la ora 08.00 (18 ore) cu posibilitatea de… (read more)

PROIECT de Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului

PROIECT de Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului 27.07.2009 / Ministerul Sanatatii CAPITOLUL I Rezidenţiatul SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare… (read more)

Metodologia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008

Metodologia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, emisa de Ministerul Sanatatii Publice, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 13/05/2008.   CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. – (1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar pentru absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara… (read more)

Lege nr. 179/2008 din 13/10/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008

Lege nr. 179/2008 din 13/10/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului. Publicat in MOF nr. 707 – 17/10/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 17/10/2008 Actul a intrat in vigoare la data de 20 octombrie 2008 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Se aprobă Ordonanta… (read more)

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.58/2001

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.58/2001, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii si activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar cu modificările si completările ulterioare   P R O I E C T de L E G E pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.58/2001,… (read more)

Proiect de O R D I N privind stabilirea cuantumului taxei pentru efectuarea pregatirii in vederea obtinerii..

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr………………………….. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările si completările ulterioare  … (read more)