Lansarea proiectului NOSTRA

 

 

Data: 16.04.2018

 

Componenta 1, CP2/2017: Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula  politici publice alternative

Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar

Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP

Titlu proiect: NOSTRA – Noi standarde comune în administrația publică centrală din domeniul sănatății sexuale și reproductive

Contract de finanţare: 89/02.04.2018

Cod SIPOCA/ MySMIS: 273/ 112956

 

 

 

A început proiectul NOSTRA – Noi standarde comune în administrația publică centrală din domeniul sănatății sexuale și reproductive

 

DENUMIRE BENEFICIAR:

Asociaţia Medicilor Rezidenţi  

 

PARTENER:

Asociaţia ACCEPT

 

OBIECTIV GENERAL:

Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi a altor actori relevanţi din domeniul sănătății sexuale şi reproductive de a iniţia şi promova politici publice alternative prin punerea acestora la dispoziţia autorităţilor publice centrale pentru îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate nediscriminatorii.

Acest obiectiv va fi atins prin obiectivele specifice, contribuindu-se astfel total la obiectivul specific POCA 1.1 „Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetațeni şi mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Beneficiul durabil al proiectului rezidă din faptul că va întări pe termen lung capacitatea a 15 ONG-uri de a fi proactive în domeniul drepturilor sexuale şi reproductive şi nediscriminării, precum şi din faptul că va sprijini autorităţile publice de profil precum Ministerul Sănătăţii şi CNCD de a răspunde obligaţiilor internaţionale ale statului român cu privire la respectarea dreptului la sănătate pentru populaţiile vulnerabile.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1. Creşterea capacității a 15 ONG-uri de a formula şi promova politici publice alternative în domeniul sănătății sexuale şi reproductive.

Acest obiectiv răspunde direct rezultatului POCA aşteptat R10: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Obiectivul specific 1 se traduce prin indicatorul de realizare 5S44 ONG-uri şi parteneri sociali sprijiniţi pentru a-şi îmbunatați capacitatea de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Astfel, vor fi sprijinite 2 ONG-uri.

Obiectivul se traduce şi prin indicatorul de realizare 5S45 Personal din ONG-uri si parteneri sociali care participa la activitați de formare. Vor fi instruite 60 de persoane.

Atingerea obiectivului 1 se traduce si prin indicatorul de rezultat 5S6 ONG-uri şi parteneri sociali care au formulat şi promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Astfel vor fi 2 ONG-uri care au formulat şi promovat 2 propuneri publice alternative.

În cadrul proiectului. R10 va fi atins prin activitatile 2 si 3, cu rezultatele de proiect aferente 1-5.

 

Obiectiv specific 2.  Dezvoltarea a două politici publice alternative de către ONG-urile din domeniul sănătății sexuale şi reproductive, care să fie acceptate.

Acest obiectiv răspunde rezultatului POCA aşteptat R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate. Astfel, vor fi formulate, elaborate şi acceptate 2 politici publice alternative. Atingerea obiectivului 2 se traduce şi prin indicatorul de rezultat 5S6 ONG-uri şi parteneri sociali care au formulat şi promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Astfel, vor fi 2 ONG-uri care au formulat şi promovat 2 propuneri publice alternative. În cadrul proiectului, R11 va fi atins prin activităţile 4 şi 5, cu rezultatele de proiect aferente 6-10.

 

REZULTATE:

 

R10: Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern

  • Rezultat proiect 1 – Rețea națională în domeniul sănătății sexuale şi reproductive creată.
  • Rezultat proiect 2 – Personal din ONG-uri instruit în domeniile elaborării şi promovării de politici publice, precum şi in domeniiile egalității de şanse şi non-discriminării şi drepturilor omnului.
  • Rezultat proiect 3 – Materiale suport în domeniul sănătății sexuale şi reproductive elaborate.
  • Rezultat proiect 4 – Grupuri de lucru tematice constituite şi întâlniri tematice desfăşurate.
  • Rezultat proiect 5 – Instrument de monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății sexuale şi reproductive elaborat.

R11: Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor acceptate

  • Rezultat proiect 6 – Întâlniri de lucru între ONG-uri şi autoritățile publice centrale în domeniu, organizate şi desfăşurate.
  • Rezultat proiect 7 – Protocol de Colaborare şi Dialog Social în domeniul sănătății sexuale şi reproductive, elaborat şi semnat.
  • Rezultat proiect 8 – Mese rotunde de formulare politici publice alternative, organizate şi desfăşurate.
  • Rezultat proiect 9 – Politici publice alternative elaborate.
  • Rezultat proiect 10 – Memorandum elaborat şi asumat de implementare a propunerilor de politici publice acceptate.

 

DATA DE ÎNCEPERE: 02.04.2018

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 16 luni

VALOAREA TOTALĂ:

863.079,40 lei (din care 845.817,82 lei valoare eligibilă nerambursabilă și 17.261,58 lei, contribuție proprie a Beneficiarului).

 

Competenţa face diferenţa! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

AUGUST 2019
Rezultatele Proiectului sunt prezentate in brosurile atasate.

Vezi Brosura (2)

Vezi Brosura (1)

Protocol de colaborare

Memorandum

PPP – Trans_finala

PPP_ Comisie HIV SIDA – final

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>