Lansarea proiectului SPER

8 ianuarie 2018

 

Comunicat de presă

 

 

A început proiectul SPER, dedicat formării profesionale a personalului medical în scopul prevenirii, eliminării şi reducerii cancerului colo-rectal

 

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația Medicilor Rezidenți şi Asociația Tineri pentru Educație și Societate anunță lansarea proiectului „SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”, cod MySMIS 111207. Proiectul se va derula în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 – Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale profesioniştilor implicați în implementarea programelor prioritare de sănătate în domeniul cancerului colo-rectal, prin formare specifică şi schimburi de bune practici la nivel european pentru 800 de profesioniști din sectorul medical implicați în desfașurarea programelor prioritare de sănătate în domeniul cancerului colo-rectal din toate cele 8 regiuni ale tării : București – Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest.

 

Asist. Univ. Dr. Clara Matei, Director Executiv al Asociaţiei Medicilor Rezidenţi, partener în cadrul proiectului, a declarat: „Proiectul SPER este o oportunitate importantă pentru dezvoltarea profesională a 200 de medici rezidenţi din toată ţara. Am primit răspunsuri pozitive faţă de această iniţiativă. Avem numeroşi rezidenţi interesaţi să participe la cursurile gratuite pe care le vom organiza. Simulatorul laparoscopic ce urmează a fi achiziţionat în proiect este aşteptat de toţi, fiind un echipament ce se găseşte doar în foarte puţine centre medicale şi universitare din ţară. Întregul proiect este inovativ şi foarte ofertant pentru grupul ţintă.”

 

Perioada de derulare a proiectului este de 36 de luni, în intervalul 27.12.2017 – 27.12.2020.

 

Valoarea totală a proiectului este de 7.836.620,36 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR/FC/FSE/ILMT este de 6.616.876,94 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 1.124.204,70 lei, iar valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului este de 95.538,72 lei.

 

Proiectul respectă obiectivele tematice ale politicilor europene și ale Regulamentului UE ce vizează promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general.

 

Etapele proiectului şi rezultatele aşteptate sunt următoarele:

 

 1. Recrutarea grupului țintă
 • Rezultate: 1 Strategie de selecţie a medicilor specialişti chirurgie, 1 Strategie de selecţie a medicilor rezidenţi chirurgie, 1 Strategie de selecţie a medicilor de familie, 1 Strategie de selecţie a personalului de asistenţă medicală, 1 Metodologie de administrare a grupului ţintă, minimum 1000 de persoane din grupul ţintă înregistrate.

 

 1. Administrarea grupului țintă al proiectului
 • Rezultate: 900 Persoane apartinand grupului tinta selectate (800 +100 rezerve), 800 de persoane apartinand grupului tinta gestionate.

 

 1. Dezvoltarea și acreditarea programei de formare
 • Rezultate:
 • 1 curriculum epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal pentru medici rezidenți și medici specialiști EDTCC
 • 1 curriculum diagnosticul și urmărirea cancerului colo-rectal pentru medici de familie DUC
 • 1 curriculum îngrijirea pacienților cu cancer colo-rectal pentru personalul de asistență medicală IPC
 • 1 curriculum „Comunicarea cu pacienții cu cancer colo-rectal ” CPC
 • 3 curriculumuri aprobate de Colegiul Medicilor din România şi 1 curriculum aprobat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

 

 1. Derularea programelor de formare profesională specifice
 • Rezultate:
 • 200 de medici specialişti formaţi în „EDTCC – epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal”. Cel puţin 170 de medici specialişti vor fi certificaţi ca urmare a participării la cursurile de formare. 8 grupe de formare organizate pentru medicii specialişti (câte una în fiecare regiune).
 • 200 de medici rezidenţi formaţi în „EDTCC – epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal”. Cel puţin 170 de medici rezidenţi vor fi certificaţi ca urmare a participării la cursurile de formare. 8 grupe de formare organizate pentru medicii rezidenţi (câte una în fiecare regiune).
 • 200 de medici de familie formaţi în „DUC – diagnosticul şi urmărirea cancerului colo-rectal”. Cel puţin 170 de medici de familie vor fi certificaţi ca urmare a participării la cursurile de formare. 8 grupe de formare organizate pentru medicii de familie (câte una în fiecare regiune).
 • 200 de asistente/ asistenţi medicali formaţi în „IPC -îngrijirea pacienţilor cu cancer colo-rectal”. Cel puţin 170 de asistente/asistenţi medicali vor fi certificaţi ca urmare a participării la cursurile de formare. 8 grupe de formare organizate pentru asistente/asistenţi medicali (câte una în fiecare regiune).
 • 200 de medici specialişti formaţi în „CPC – Comunicarea cu pacienţii cu cancer colo-rectal”. Cel puţin 170 de medici specialişti vor fi certificaţi ca urmare a participării la cursurile de formare. 8 grupe de formare organizate pentru medicii specialişti (câte una în fiecare regiune).
 • 200 de medici rezidenţi formaţi în „CPC – Comunicarea cu pacienţii cu cancer colo-rectal”. Cel puţin 170 de medici rezidenţi vor fi certificaţi ca urmare a participării la cursurile de formare. 8 grupe de formare organizate pentru medicii rezidenţi (câte una în fiecare regiune).
 • 200 de medici de familie formaţi în „CPC – Comunicarea cu pacienţii cu cancer colo-rectal”. Cel puţin 170 de medici de familie vor fi certificaţi ca urmare a participării la cursurile de formare. 8 grupe de formare organizate pentru medicii de familie (câte una în fiecare regiune).
 • 200 de asistente/ asistenţi medicali formaţi în „CPC – Comunicarea cu pacienţii cu cancer colo-rectal”. Cel puţin 170 de asistente/ asistenţi medicali vor fi certificaţi ca urmare a participării la cursurile de formare. 8 grupe de formare organizate pentru asistente/ asistenţi medicali (câte una în fiecare regiune).

 

 1. Dezvoltarea de ghiduri naționale de protocoale / proceduri terapeutice
 • Rezultate: 3 proceduri de lucru, 3 grupuri de lucru, 3 Proceduri şi Ghiduri de practică medicală dezvoltate şi avizate de Ministerul Sănătăţii.

 

 1. Workshop-uri pentru aplicarea ghidurilor medicale în activitatea profesioniștilor din categoriile de grup țintă în cele 8 regiuni
 • Rezultate: 3 Planuri de implementare a workshop-urilor, 200 de medici specialişti participanţi la cele 8 workshop-uri pentru medicii specialişti organizate în fiecare regiune de dezvoltare, 200 de medici rezidenţi participanţi la cele 8 workshop-uri pentru medicii rezidenţi organizate în fiecare regiune de dezvoltare, 200 de medici de familie participanţi la cele 8 workshop-uri pentru medicii de familie organizate în fiecare regiune de dezvoltare, 200 de asistenţe/ asistenţi medicali participanţi la cele 8 workshop-uri dedicate personalului de asistenţă medicală, organizate în fiecare regiune de dezvoltare.

 

 1. Vizite de bune practici transnaționale europene
 • Rezultate: 1 Metodologie de selectie a participanţilor, aproximativ 200 de dosare de înscriere depuse, 75 de participanţi la schimbul de bune practici internaţionale selectaţi (50 de medici specialişti şi 25 de medici rezidenţi), – 1 achiziţie derulată pentru serviciile de formare transnaţională, 2 schimburi de bune practici internaţionale organizate pentru 50 de medici specialişti, 1 schimb de bune practici internaţionale organizat pentru 25 de medici rezidenţi.

 

 1. Transferul de bune practici europene
 • Rezultate: 1 Plan de transfer al bunelor practici europene, 8 întâlniri de transfer al bunelor practici europene, câte una în fiecare regiune de dezvoltare, cu participarea unui număr total de 200 de medici specialişti şi 200 de medici rezidenţi.

 

 

În contextul evoluției rapide a societății, perfecționarea profesională continuă este un deziderat, iar conectarea permanentă la ultimele descoperiri medicale este esențială, dar și obligatorie în exercitarea profesiei medicale. Investiția în resursa umană, corelată cu resursele materiale necesare și inovative, împreună cu know-how-ul obținut prin schimburi de bune practici cu instituții din țări europene, vor conduce la schimbări benefice în epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal în România.

 

Persoanele interesate pot afla mai multe detalii pe site-ul www.suub-sper.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>