Asociatia Medicilor Rezidenti

Bucuresti, 04 Iunie 2023

Comunicat de presă

Finalizarea implementării proiectului

SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureştiîn calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Medicilor Rezidenți şi Asociația Tineri pentru Educație și Societate anunță finalizarea proiectului „SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal”, cod MySMIS 111207.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale profesionişților implicați în implementarea programelor prioritare de sănătate în domeniul cancerului colo-rectal, prin formare specifică şi schimburi de bune practici la nivel european pentru 800 de profesioniști din sectorul medical implicați în desfașurarea programelor prioritare de sănătate în domeniul cancerului colo-rectal din toate cele 8 regiuni ale tării : București – Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest.

Rezultatele finale:

 •  1 Metodologie de administrare a grupului țintă;
 • 833 de persoane înregistrate în grupul țintă şi selectate pentru formare;
 • 1 curricula „EDTCC – epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal pentru medici rezidenți și medici specialiști” dezvoltată;
 • 1 curricula „DUC – diagnosticul și urmărirea cancerului colo-rectal pentru medici de familie” dezvoltată;
 • 1 curricula „IPC – îngrijirea pacienților cu cancer colo-rectal pentru personalul de asistență medicală” dezvoltată;
 • 1 curricula „CPC – Comunicarea cu pacienții cu cancer colo-rectal” dezvoltată;
 • 3 curricule aprobate de Colegiul Medicilor din România;
 • 1 curricula aprobată de Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • 833 de medici specialiști, medici rezidenți,  medici de familie și asistente și asistenți medicali formați și certificați;
 • 3 Proceduri și Ghiduri de practică medicală dezvoltate;

Valoarea totală a proiectului: 7.836.620,36 de lei

Dată începerii proiectului: 27.12.2017

Dată finalizării proiectului: 04.06.2023

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 –Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesionişților din sectorul medical.

Date de contact:

Website: https://www.suub.ro/  

Telefon: +40 785 290 879


Bucuresti, 07 Septembrie 2020

Comunicat

Asociatia Medicilor Rezidenti saluta implicarea doamnei Primar General al Municipiului București privitor la un important demers privind situația locativă a tinerilor medici din București, mai concret, cele 100 de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe în apropierea Spitalului Colentina vor putea fi cumpărate de cei aproximativ 300 de medici tineri care locuiesc acolo cu chirie.

 

Locuințele sunt date în folosință din anul 2007. Demersurile pentru cumpărare, conform legii, au început în urmă cu 6 ani, fiind blocate de nenumărate dificultăți administrative ce au fost, cu aceasta ocazie, clarificate.

Considerand ca în toată Europa deficitul de personal sanitar este îngrijorător și toate țările dezvoltate întreprind măsuri active de a atrage medici, salutam aceasta initiativa a Primarului Bucurestiului de a încetini emigrarea medicilor tineri.


Bucuresti, ianuarie 2019

Comunicat de presă

Asociatia Medicilor Rezidenti face cunoscute rezultatele procedurii de achizitie si invita contractantii in data de 10.01.2019 la semnarea contractelor. Informatii suplimentare  pot fi gasite pe site-ul amrez.net

Invitatie semnare contract

Comunicare rezultat procedura


Bucuresti, 21 decembrie 2018

Comunicat de presă

Asociatia Medicilor Rezidenti relanseaza procedura de achizitie pentru organizare evenimente cu data de depunere 04.01.2019 ora 12.00. Informatii suplimentare  pot fi gasite pe site-ul amrez.net

Achizitie


Bucuresti, decembrie 2018

Comunicat de presă

Asociatia Medicilor Rezidenti lanseaza procedura de achizitie pentru organizare evenimente cu data de depunere 21.12.2018 ora 12.00. Informatii suplimentare  pot fi gasite pe site-ul amrez.net la sectiunea “Proiecte”.

Achizitie evenimente AMR


Bucuresti, octombrie 2016

Comunicat de presă

Asociatia Medicilor Rezidenti anunta deschiderea procedurii de aplicare pentru bursa de mentorat pentru medici rezidenti si specialist pentru anul universitar 2016-2017

Obiectivul general al bursei vizeaza sustinerea medicilor rezidenti/specialisti in dezvoltarea lor profesionala si didactica. Prin dezvoltarea CV-ului personal medicii rezidenti/specialisti vor putea ajuta la randul lor studentii la medicina si mai ales sa faciliteze cresterea accesului la informatii si la experiente practice a studentilor romi din cadrul Universitatilor de Medicina si Farmacie.

Pentru a fi eligibili sa aplice pentru bursa aplicantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii obligatorii:
-sa fie medici rezidenti/specialist
-activitati de voluntariat
-depunerea de CV europass relevant – din care sa reiasa experienta profesionala si activitati extracuriculare
-scrisoare de intentie

Aplicatiile complete vor fi transmise online pe adresa de e-mail office@amrez.net .

Pentru publicare imediata


Bucuresti, 26 august 2015

Comunicat de presă

Asociaţia Medicilor Rezidenţi salută adoptarea, de catre Guvern, a Ordonantei privind majorarea salariilor din sistemul sanitar cu 25%, de la 1 octombrie 2015.

Prin actul normativ se majorează cu acelaşi procent, respectiv 25%, cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă, al sporului de ture, al sporului de noapte, al tarifului orar pentru orele de gardă şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul brut lunar, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

De aceste creşteri salariale va beneficia personalul din unităţile sanitare publice cu şi fără paturi, centrele de diagnostic şi tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncţionale, unităţile specializate de urgenţă şi transport sanitar publice, inclusiv unităţile sanitare aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale organizate la nivelul unităţilor penitenciare, personalul din reţeaua de medicină şcolară, asistenţă medicală comunitară, precum şi alte unităţi sanitare şi medico-sociale publice aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii. De asemenea, de aceste majorări salariale beneficiază şi personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor de expertiză medicale aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii. Pe cale de consecinţă, se majorează cu acelaşi procent, respectiv de la 3.100 de lei la 3.875 de lei, plafonul stabilit pentru salariul lunar brut/solda lunară brută lunară în funcţie de care se acordă bursa de rezidenţiat. Această modificare va conserva dreptul medicilor rezidenţi de a beneficia şi după majorarea salarială decisă astăzi de bursa de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 de lei.
Asociatia Medicilor Rezidenti considera ca aceasta masura contribuie la cresterea motivarii personalului din sistemul public sanitar, si, implicit, la diminuarea migratiei personalului din sistemul sanitar catre locurile de munca din strainatate.


Asociatia Medicilor Rezidenti

Bucuresti, 5 martie 2015

Pentru publicare imediata

Comunicat de presă

Asociaţia medicilor rezidenţi salută decizia Ministrului Sănătăţii, Nicolae Banicioiu, de modificare a ordinului privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

De la 1 martie 2015 noile proceduri prevăd ca rezidenţii să fie repartizaţi pe baza unei cereri depuse cu 30 de zile înaintea începerii modulului de pregătire la spitalul vizat şi a unei copii după prima pagină a carnetului de rezident. Unitatea sanitară va centraliza cererile şi le va transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică din fiecare judeţ , care va întocmi o adresă de repartiţie către spitalul care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către spitalul plătitor.

Medici rezidenţi vor ridica adresele de repartiţie de la spitalul vizat şi le vor depune la secţia clinică în care îşi vor efectua stagiul, respectiv la spitalul plătitor.

În acest fel medicii rezidenţi nu vor mai fi nevoiţi să stea la cozi la Direcţia de Resurse Umane a Ministerului Sănătăţii pentru a obţine ştampila pe adresele de repartiţie.


București, 6 martie 2014

Pentru publicare imediată

Comunicat de presă

Asociația Medicilor Rezidenți anunță că bursele medicilor rezidenți din România, aferente lunii ianuarie 2014, au fost acordate de Ministerul Sănătății în zilele de 4 și 5 martie 2014 și mulțumește ministrului Nicolae Bănicioiu pentru colaborare. Acordarea burselor medicilor rezidenți presupune o procedură complexă de calcul si verificări, reglementată prin Ordinul minstrului sănătății nr 167/2014 aprobat la 13 februarie 2014.

Ministerul sănătății a aprobat spre plată 12 113 de burse aferente lunii ianuarie 2014, în valoare totală de 7 920 000 lei.

Asociația Medicilor Rezidenți se delimitează, dezaprobă și privește cu îngrijorare protestele organizate de diverse persoane independente în numele organizației, proteste care acuză Ministerul sănătății de neplata burselor.

Reamintim aici că la 19 februarie 2014 a intrat în vigoare ordinul minstrului sănătății nr 167/2014 care conține normele de aplicare ale OUG 103/2013, adică precizează clar cum si cand vor primi medicii rezidenți din România, burse în valoare de 670 de lei/ lună. Conform normelor metodologice, “Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din unitățile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei.”

Pentru că ordinul ministrului intrat în vigoare abia în a doua jumătate a lunii februarie 2014, pentru bursele aferente lunii ianuarie 2014, termenul limită prevăzut a fost avansat, ceea ce a creat o situație de excepție în ceea ce privește termenul de plată a burselor către medicii rezidenți.

Pentru informații suplimentare cu privire la acordarea burselor, puteți contacta Asociația Medicilor Rezidenți. Persoană de contact: Clara Matei, Președinte (telefon – 0758 040 765; e-mail – matei_clara@yahoo.com)

Asociaţia Medicilor Rezidenţi este o organizaţie non-profit, având peste 1500 de membri. Înființată în 2006, asociaţia are ca scop informarea şi dezvoltarea în domeniul medical a comunităţii la nivel local şi naţional, reprezentarea intereselor medicilor rezidenţi şi apărarea prestigiului acestei categorii profesionale în cadrul vieţii sociale, recunoaşterea şi integrarea corespunzătoare a acestei categorii în sistemul sanitar şi stimularea activităţilor de informare medicală a populaţiei şi de profesionalizare a cadrelor medicale. Asociația Medicilor Rezidenți este membră a Coaliției Profesioniștilor în Sănătate.

*****

*****


București, 5 martie 2014

Comunicat de presă

Asociația Medicilor Rezidenți anunță că bursele medicilor rezidenți din România, aferente lunii ianuarie 2014, vor fi acordate de Ministerul Sănătății în cursul lunii martie 2014. Acest fapt reprezintă o excepție de la normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 167/2014, la data de 13 februarie 2014.

În data de 19 februarie 2014 a intrat în vigoare ordinul minstrului sănătății nr 167/2014 care conține normele de aplicare ale OUG 103/2013, adică precizează clar cum si cand vor primi medicii rezidenți din România, burse în valoare de 670 de lei/ lună. Conform normelor metodologice, “Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din unitățile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei.

Pe scurt, procedura spune că până pe data de 7 a fiecărei luni, spitalele trebuie să transmită către direcțiile de sănătate publică listele cu salariile brute ale rezidenților pentru luna precedentă pentru a se verifica cine poate primi bursa (adică cei cu venit brut mai mic de 3000 lei/ lună). Direcțiile de sănătate publică transmit mai departe, către Centrul de Statistică al Institutului Național de Sănătate Publică de la București, lista centralizată pe centre universitare. Apoi, în termen de 2 zile, Ministerul Sănătății trebuie să aprobe listele finale pentru ca spitalele să poată face plata burselor în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna precedentă: „Cuantumul lunar al bursei de rezidențiat se acordă după data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară.”

Din nefericire, pentru că ordinul ministrului intrat în vigoare abia în a doua jumătate a lunii februarie 2014, pentru bursele aferente lunii ianuarie 2014, termenul limită prevazut pentru raportarea pe luna ianuarie a fost de 21 februarie pentru direcțiile de sănătate publică.

Pentru informații suplimentare cu privire la acordarea burselor, puteți contacta Asociația Medicilor Rezidenți. Persoană de contact: Clara Matei, Președinte (telefon – 0758 040 765; e-mail – matei_clara@yahoo.com)


MARSUL TACERII 2 noiembrie 2013

In data de 2 noiembrie 2013 Asociatia Medicilor Rezidenti a participat la Marsul Tacerii, organizat de AMR alaturi de ceilalti membri ai Coalitiei profesionistilor din sistemul de sanatate. Au fost prezenti peste 10.000 de cadre sanitare (medici primari, specialisti, medici rezidenti, farmacisti, asistenti medicali s.a.) care au participat la un mars care a pornit din Piata Victoriei si s-a terminat la Palatul Parlamentului. Marsul s-a desfasurat pe acorduri de muzica simfonica, fara incidente. Au participat medici rezidenti din intreaga tara (Timisoara, Cluj, Iasi, Tg. Mures etc). Multumim tuturor rezidentilor care au luat atitudine si au participat la protest, primul eveniment de aceasta anvergura care a inregistrat o participare importanta a medicilor din Romania!

Asociatia Medicilor Rezidenti

marsul_tacerii
image6
image

Momente importante ale marsului din 2 noiembrie

http://www.youtube.com/watch?v=qMuDMqzq5Ug

Coaliția profesioniștilor din sistemul de sănătate

Colegiul Medicilor din România

Colegiul Farmaciştilor din România

Colegiul Medicilor Dentişti din Romania

Colegiul Psihologilor din România

Ordinul Biologilor, Biochimiştilor şi Chimiştilor din Sistemul Sanitar din Romania

Ordinul Asistentilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Federatia Sanitas

Federatia Sindicatelor Medicilor “Dr. Ioan Cantacuzino”

Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor

Societatea Medicilor din Colectivitatile de Copii si Tineri

Federatia Asociaţiilor Studenţilor la Medicină,

Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri,

Asociaţia Serviciilor de Ambulanţa din România,

Asociaţia Naţională a Farmaciştilor de Spital din România

Asociatia Medicilor Rezidenti din Romania

Revendicări comune ale organizațiilor membre ale Coaliției profesioniștilor din sistemul de sănătate:

– Minim 6% din PIB
– O legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și privat;
– O lege a salarizării specifică sistemului de sănătate;
– Apărarea demnității și renunțarea la denigrare profesioniștilor de către autorităților;
– Organizarea unităților medicale cu paturi în sistem public pentru asigurarea unor servicii promte și de calitate pentru pacienți;
– Consultarea reală a Coaliției profesioniștilor din sănătate cu privire la orice măsură ce poate afecta funcționarea sistemului de sănătate.

Cererile Colegiului Medicilor din România

– Excluderea din categoria de bugetari a medicilor, dat fiind practica independentă şi autonomă a acestora;
– Precizarea în mod expres că medicul nu este funcţionar public şi nici echivalent a acestuia;
– Majorarea veniturilor medicilor astfel încât în timp venitul minim al unui medic (rezident) să fie echivalent cu trei salarii medii pe economie şi să constituie baza pentru calcularea veniturilor pentru medicii specialist şi primari;
– Condiţii de muncă decente pentru medici pentru a putea asigura un act medical de calitate şi implicit siguranţa pacientului;
– Necondiţionarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România de încheierea asigurării de malpraxis;
– Renunţarea la blamarea medicilor şi respect din partea decidenţilor;
– Reducerea birocrației și simplificarea documentelor medicale în relația medic-pacient.

Cererile Colegiului Medicilor Dentişti

– Reluarea decontării serviciilor de asistenţă medicală stomatologică furnizate în sistemul public de asigurări sociale de sănătate şi finanţarea corespunzătoare a acestor servicii (cel puţin 2% din fondul destinat serviciilor medicale);
– Acordarea titlului de calificare de „doctor-medic” stomatolog/dentist pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară;
– Adaptarea cadrului legislativ existent privind organizarea Colegiului Medicilor Dentişti din România conform cerinţelor corpului profesional (adaptarea dispoziţiilor Titlului XIII din cadrul Legii nr. 95/2006);
– Modificarea dispoziţiilor legale privind exercitarea profesiei de medic dentist în sensul:

a. adoptării unui act normativ de reglementare a formelor de exercitare a profesiei de medic dentist care să aibă în vedere specificul activităţii de medicină dentară;
b. înlăturării discriminărilor existente în prezent între prestarea temporară-ocazională a serviciilor de medicină dentară de către cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene/asimilaţi şi prestarea serviciilor de medicină dentară de către cetăţenii români asimilaţi, membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România, discrepanţe apărute ca urmare a transpunerii eronate a dispoziţiilor Directivelor UE în cadrul titlului XII al Legii nr. 95/2006;
c. corelării atribuţiilor Colegiului Medicilor Dentişti din România cu cele ale autorităţilor de sănătate publică (direcţiile de sănătate publică, etc.) privind înregistrarea, avizarea şi controlul tuturor formelor de exercitare ale profesiei de medic dentist.
d. refacerea şi sprijinirea reţelei şcolare/studenţeşti de cabinet de medicină dentară prin adoptarea de reglementări legislative care să permit funcţionarea corespunzătoare a acestor unităţi, inclusiv a cabinetelor de medina dentară din cadrul instituţiilor publice cu reţea proprie (alocarea de personal şi resurse/investiţii adecvate).

Cererile Colegiului Psihologilor din România

– Decontarea directă a serviciilor psihologicede către furnizorii de servicii psihologice. Serviciile psihologice furnizate de către psihologi se contractează şi se decontează în mod direct cu casele de asigurări de sănătate, prin intermediul formelor de exercitare ale profesiei reglementate prin Legea nr. 213/2004;
– Colegiul Psihologilor din Romania – instituție cu rol consultativ in sistemul de sănătate. Modificarea şi completarea legislaţiei din domeniul sănătăţii şi a actelor normative subsecvente se realizează cu consultarea obligatorie a Colegiului Psihologilor din România, în cazul în care acestea operează şi asupra activităţilor psihologice sau asupra psihologilor din sistemul de sănătate;
– Serviciile psihologice – parte integranta din serviciile de sănătate. Serviciile psihologice furnizate de către psihologii atestaţi în condiţiile Legii nr. 213/2004 sunt parte integrantă din serviciile de sănătate. Furnizarea serviciilor psihologice se realizează numai de către psihologi prin formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Legea nr. 213/2004;
– Modificarea legislaţiei în sistemul de sănătate astfel încât să fie recunoscute treptele de specialitate la încadrare;
– Majorarea numărului de psihologi în spital;

Cererile Colegiului Farmaciştilor din România
– Majorarea veniturilor farmaciștilor care lucrează în spitale la nivelul salariului unui șef de secție, farmacia fiind o secție a spitalului;
– Majorarea termenului de plata al TVA la farmaciile cu cifră de afaceri sub 500.000 euro, de la 90 de zile la 180 zile;
– Necondiționarea calității de membru CFR de încheierea poliței de malpraxis
– Procent de 6% din PIB către sănătate
– Interzicere prin lege a publicității la farmacii și a vânzării online de medicamente.

Cererile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România

1. Introducerea şi modificarea art. 44 alin. (9) din Secţiunea a 7 a (Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, asistenţa medicală dentară şi asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică reabilitare medicală – condiţii specifice – Condiţii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate) din H.G. 117/2013 pentru aprobarea Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 cu următoarea completare: „Furnizorii de servicii medicale paraclinice care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru medicii care îi reprezintă, în baza specialităţii obţinute de către aceştia şi confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii şi pentru biologii, chimiştii, biochimiştii în specialitatea obţinută (grad specialist sau principal) şi confirmată prin ordin de ministru al sănătăţii.”
2. Dreptul legal la efectuarea gărzilor în laboratoarele de analize medicale de către personalul sanitar cu pregătire superioară nemedicală (biologi, biochimişti şi chimişti);
3. Grila de salarizare adecvată pregătirii şi specializării.
Cererile Federaţiei SANITAS din România

 1. Alocarea a 6% din P.I.B. pentru Sănătate.
 2. Asigurarea finanţării sistemului sanitar pentru trimestrul IV al anului în curs şi acordarea integrală a drepturilor salariale.
 3. Menţinerea sistemului actual de organizare a spitalelor pentru asigurarea unor servicii prompte şi de calitate pentru pacienţi în regim public.
 4. Creşterea veniturilor salariale pentru toate categoriile de personal sanitar, începând cu 1 ianuarie 2014.
 5. Respectarea normativelor de personal şi elaborarea regulamentelor de sporuri.
 6. Aplicarea principiilor şi coeficienţilor de ierarhizare privind clasele de salarizare conform Legii nr. 284/2010.
 7. Negocierea şi semnarea CCM la nivelul sectorului de sănătate.
 8. Negocierea şi semnarea CCM la nivelul sectorului de asistenţă socială.
 9. Elaborarea şi promovarea unei legi a salarizarii specifice în asistenţa socială, pornind de la principiile şi coeficienţii Legii nr. 284/2010, care să asigure creşterea salariilor în sector începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Cererile Camerei Federativă a Sindicatelor Medicilor din România

 1. Mărirea urgentă a salariilor rezidenţilor, conform cerinţelor FEMS, la 2-3 salarii medii pe economie (în prezent salariul mediu este de aproximativ 2100 lei brut);
 2. Orele de gardă suplimentară să fie plătite la acelaşi nivel ca orele de gardă efectuate pentru acoperirea lunară a normei de lucru (140 ore);
 3. Punerea în aplicare cât mai urgent (eventual de la 1 ianuarie 2014) a grilelor pentru sistemul de sănătate din anexa 3 din Legea 824/2010 cu modificările ulterioare;
 4. Reevaluarea grilelor din sistemul de sănătate şi creşterea coeficienţilor, comparativ cu alte profesii, aşa cum sunt raporturile dintre acestea în Uniunea Europeană şi statele civilizate.

Cererile Societății Medicilor din Colectivităţile de Copii Tineri

 1. Găsirea unei soluţii prin care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să NU mai încalce drepturile profesionale ale medicilor şcolari, iar în Contractul Cadru să fie introdusă prevederea ca medicul şcolar să poată emite biletul de trimitere în regim special pentru clinic – şi paraclinic minimal (exsudat faringian, titru ASLO, examen de scaun, hemoleucogramă, examen de urină) tuturor elevilor şi studenţilor, pentru că numai astfel pot fi respectate drepturile copiilor şi tinerilor la asistenţă medicală nediscriminatorie, iar medicii şcolari îşi pot îndeplini normal atribuţiile de serviciu prevăzute de lege
 2. Emiterea de acte normative prin care unităţile angajatoare ale personalului medical din unităţile de învăţământ să fie unităţi sanitare publice/ furnizori autorizaţi de servicii de sănătate de tip asistenţă medicală primară, astfel încât activitatea medicală din grădiniţe, şcoli şi universităţi să se desfăşoare corespunzător
 3. Înfiinţarea Comisiei consultative de medicină şcolară la nivelul Ministerului Sănătăţii, pentru că, deşi nu există specialitate de medicină şcolară, specificul acestei profesii nu poate fi contestat, iar elaborarea de ghiduri, protocoale de practică şi asigurarea unei consultări periodice în vederea realizării coerenţei legislative în acest domeniu sunt foarte importante.
 4. Asigurarea rapidă a cadrului legislativ pentru punerea în practică a ordinului privind normarea personalului medico-sanitar din unităţile de învăţământ, pentru rezolvarea, cel puţin parţială, a deficitului de personal din reţeaua de medicină şcolară, având în vedere că posturile din reţeaua medicală din unităţile de învăţământ sunt posturi unice, iar ordonatorul principal de credite este Ministerul Sănătăţii.

Cererile Asociației Medicilor Rezidenți din România

– Dublarea salariilor medicilor rezidenți;
– Plata gărzilor efectuate de medicii rezidenți incluși în linia de gardă a secției respective;
– Revizuirea curriculei de pregătire în rezidențiat astfel încât să fie în concordanță de cel puțin 90 % cu reglementările similare din Uniunea Europeană;
– Stabilirea unei metodologii clare de recunoaștere și echivalare a pregătirii efectuate într-un alt stat al Uniunii Europene, pentru rezidenții care se întorc în România;
– Posibilitatea efectuării pregătirii în spitale acreditate de către Ministerul Sănătății și UMF-uri aflate în afara centrelor universitare.

Asociatia Medicilor Rezidenti sustine pozitia dl. Dr. Calin DOBOS, medic specialist Chirurgie Maxilo-Faciala si medic rezident a doua specialitate Chirurgie Plastica; tinem sa prezentam colegilor aceasta pozitie, din spusele d-lui Dr:

„Ma numesc Calin Dobos si sunt specialist in Chirurgie Maxilo-Faciala de 12 ani. In 2008 m-am inscris la a 2-a specialitate conexa – de Chirurgie Plastica. Am fost intens mediatizat ca „dentistul” de la Galati care a facut o lipoaspiratie, iar pacienta a decedat apoi. Ulterior s-au corectat si au spus ca sunt rezident in chirurgie plastica si ca nu aveam voie sa fac aceasta inteventie fara supravegherea unui specialist. Aici am de obiectat !

Conform Legii 95/2006, care ne ofera noua, medicilor, cadru legal de exercitare si autorizare a exercitarii profesiei de medic, la articolele 370, 371 alin (3), 377 alin (1), 379 alin (1), 380 alin (3) si 384 alin (1) si alin (3), se specifica:

– cetatenii romani, posesori ai unui titlu oficial de calificare in medicina (diploma de licenta sau certificatul de medic specialist – si le am pe amnadoua! ) pot profesa medicina daca sunt membrii ai Colegiului Medicilor din Romania.

– In aceasta lege se mentioneaza ca vechea „Autorizatie de libera practica” se schimba cu „Certificatul de Membru al Colegiului Medicilor din Romania” in care se trece si specialitatea in care are voie medicul sa profeseze.

Conform O.G. 18/2009 actualizata prin O.G. 2/2011 – privind organizarea rezidentiatului, se prevede:

Art. 22 alin. (1) -„Incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatilor de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist.

Art. 26 alin. (2)-„Absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, ANTERIOR promotiei 2005, care devin rezidenti, dobandesc dreptul de libera practica dupa PRIMUL an de rezidentiat, conform prevederilor legale anterioare”.

Asta pt ca inainte de 2005 toti absolventii faceau 1 an de stagiatura care ne asigura libera practica pe medicnia generala, si dupa inca 1 an de rezidentiat (primul trebuie facut in specialitatea in care intri) primeam SI LIBERA PRACTICA IN SPECIALITATE ! Am voie sa practic LIBER si si in privat ! Asa era atunci legislatia, iar eu, care am absolvit in 2001, ma conformez acestei legislatii anterioare.

Urmare a acestor prevederi legale am cerut in 2009, si am primit Certificatul de membru al CMR in Chirurgie Plastica. Incepand cu absolventii de facultate din 2005 acest lucru nu mai e posibil !

Ca o paranteza, acest lucru a fost facut ca sa nu mai dea dreptul de libera practica rezidentilor, care ar fi trebuit apoi sa ia salarii mai mari pt o raspundere mai mare. Si ar fi luat cu asalt clinicle private, ceea ce ar fi dus la “scaderea cotei” medicilor consacrati. Asta e si motivul pt care zeci de mii de medicii pleaca din tara, majoritatea tineri.

Referitor la caz va precizez ca pacienta a declarat doar partial o serie de APP, ca am cerut un set larg de analize care nu au evidentiat probleme si ca operatia a decurs bine, pacienta plecand a doua zi dupa operatie in stare buna, ulterior fiind reinternata in spital, unde starea ei s-a inrautatit, fara sa existe insa leziuni de perforare peritoneala care sa se fi datorat interventiei chirurgicale per se.

In concluzie:

 1. absolventii anterior promotiei 2005 au drept de LIBERA practica dupa primul an de rezidentiat, conform legislatiei anterioare.
 2. “dentistul” e chirurg plastician, cu drept de libera practica. “LIBERA” inseamna nesupravegheat.
 3. presupusa perforatie de la canula, NU e de la canula, iar decesul e datorat cel putin germenilor de spital.

Am sa atasez si un link cu cateva emisiuni tv unde am detaliat cele enuntate mai sus:

http://www.youtube.com/channel/UC0u9s2JjZuaS9bfNUYBr1Vg

Va multumesc pentru sustinere. Mai ales ca in aceste 6 luni aproape toti colegii mi-au intors spatele.

Mediatizarea excesiva a medicilor, e mai “suculenta” decat stirile despre infractori adevarati, asa ca aveti grija. Neluarea de pozitii ne face vulnerabili. Coagulati-va altfel sunteti victime sigure !

Iar daca “ajungem” pe tv, de frica si lasitate o sa fiti lasati singuri ! Iar media nu da sansa la reabilitare !

Cine doreste ma poate contacta la adesa de mail:

mail@drdoboscalin.ro

Din pacate am ajuns expert in ce trebuie facut in astfel de situatii. Nu va doresc sa stiti, dar daca aveti nevoie de sfaturi vi le ofer. Cand apar, urmeaza o cascada de evenimente dure, care va pot face victime, va pot ruina viata, cum e cazul meu.

Succes !”

alianta-pentru-sanatate-din-romania22

22.12.2012, București

Comunicat de presă

Centralizarea achizițiilor publice: birocrație, necesitate, control sau pericol?!?

Hotărârea luată într-un mod pripit și fără a respecta prevederile Legii transparenţei decizionale 52/2003 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziţii centralizată trezește semne de întrebare în privința intențiilor din spatele acestei Ordonanțe de Urgență a Guvernului.

Alianţa pentru Sănătate din România doreşte să tragă un semnal de alarmă asupra modului în care s-a adoptat această OUG și să vă supună atenţiei următoarele aspecte:

 1. Modul de adoptare:
  • Postat pe site-ul Ministerului Sănătăţii în data de 19.11. 2012, urmând a se găsi în dezbatere publică până pe data de 19.12. 2012 – nu s-a respectat;
  • Perioada de 10 zile de la publicare, pentru transmiterea propunerilor – nu s-a respectat;
  • 20.11.2012 a fost adoptată.
 2. Procesul consultativ:

Nu s-a făcut, sau nu s-a făcut public vreun studiu de impact şi nu a avut loc nicio consultare cu vreo organizaţie reprezentativă.

Nota de fundamentare conţine în repetate rânduri observaţia: „Nu este cazul”, când se referă la principalele arii de impact. În rândurile de mai jos puteți găsi două dintre cele mai importante puncte, care în opinia Guvernului nu sunt afectate:

 • Modificări la venituri bugetare plus / minus
 • Modificări la cheltuieli bugetare plus / minus

Punctele fiind în totală contradicție cu justificarea necesitatății emiterii de urgenţă a unui asemenea act normativ prin economia la bugetul de stat.

Deşi este prevăzut ca în situaţii excepţionale, actele normative să poată fi supuse adoptării de urgenţă, ce exclude procedura de punere în dezbatere publică, standardele europene impun ca adoptarea actelor normative să se facă în condiţiile respectării Legii transparenţei decizionale.

Acest act normativ nu se încadrează la statutul de OUG, deoarece nu se supune criteriilor conform cărora poate fi considerată de urgenţă: „Evitarea unei grave atingeri aduse interesului public”.

În concluzie, ordonanţa în discuţie având un impact major asupra tuturor sferelor implicate: societate civilă, mediul de afaceri, autorităţi publice centrale şi locale, etc., solicităm în mod expres repunerea acesteia în dezbatere publică, conform legii. Totodată, vă solicităm întâlniri de lucru pentru consultări şi în primul rând, clarificarea categoriilor de produse pentru care vizaţi centralizarea achiziţiilor.

„Ne găsim la sfârşit de an, înainte de alegeri parlamentare, nu avem Parlament şi nici buget pentru anul 2013. Relansarea campaniei de licitații naționale reprezintă o măsură dictatorială și abuzivă, un exercițiu de imagine pre-electorală și încercarea de a crea un cadru legislativ de tip monopol pentru mediul de afaceri agreat, cu prețul blocării totale a sistemului de sănătate. După ce ani de zile s-au cheltuit resurse și bani pentru descentralizarea sistemului sanitar, acum se revine la o abordare de tip comunist, conform obiceiului românesc de a dărâma astăzi ce s-a construit ieri.” subliniază Cristian Hotoboc, Preşedinte Alianţa pentru Sănătate din România și Preşedinte PALMED.

„Ordonanța de urgență conduce la monopolizarea pieții în scopul deservirii clientelei politice. Achiziția centralizată nu poate fi susținută de o singură companie. Nu există o firmă cu acoperire națională care să poată derula un contract național cu sute de beneficiari.” menționează Ramona Ștefan, Vicepreşedinte Alianţa pentru Sănătate din România și Preşedinte Asociaţia Furnizorilor de Produse Medicale care reamintește cazul Licitației naționale pentru dotarea secțiilor de neonatologie ICB 08 /03.08.2009:

 1. 61 locatii
 2. Analizoare de gaze sangvine, electroliți, metaboliți, cooximetrie
 3. Câștigătorul cu o ofertă de 5,3 mil euro (în condițiile în care ceilalți participanți la licitație au avut 1,9 și 2,3 mil euro deținând și poziția de lideri mondiali pe piața de gaze sangvine), livrează doar 16 unități, din care funcționează 6, întrucât ofertantul, o companie multinațională, nu are capacitatea de a asigura la nivel național: service, after-sales support sau training pentru personalul medical.
 4. În acest timp secțiile de neonatologie nu pot achizitiona un alt analizor, întrucât au fost dotate centralizat de catre Minister.

„Această măsură legislativă fără o dezbatere publică și un studiu de impact ar putea avea consecințe grave în ceea ce privește accesul pacienților la medicamente, echipamente, dispozitive mai ales în ceea ce privește serviciile de sănătate spitalicești. De asemenea, aceasta are consecințe negative și asupra concurenței, favorizând crearea de monopoluri. Multe companii vor fi scoase de pe piață, și pe cale de consecință mărindu-se semnificativ prețurile! Vor mai fi pe piață doar potențații vremurilor. Se va crea o stufoasă birocrație, vor fi blocate sau întârziate livrările către spitale și toată lumea va avea de suferit, în special pacienții. Nu înțelegem de ce se folosesc astfel de soluții când avem la îndemână și alte mijloace precum standardele de costuri, prețurile de referință ca la medicamente, etc. Există deja precedent în alte domenii cum ar fi construcția de drmuri și autostrăzi, unde, deși se respectă legislația privind achizițiile publice, avem în România cele mai mari prețuri pe kilometru de drum sau autostradă și cele mai multe fraude.” declară Vasile Barbu, Secretar General Alianţa pentru Sănătate din România și Preşedinte Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și vă vom tine la curent cu acțiunile viitoare!

Cu stimă,

Cristian HOTOBOC

Preşedinte

headers

ANUNT RECRUTARE MENTORI

Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă continuarea Programului de Dezvoltarea Personală «Profesioniști romi în domeniul medical» – compoenenta mentorat – în cadrul proiectului “O generație de specialiști romi in domeniul medical” – POSDRU 96/6.2/S/62047.

În acest scop, Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă deschiderea unei noi sesiuni de selecție de medici rezidenţi/ medici specialiști/ studenți în ani terminali care doresc să lucreze în calitate de mentori în cadrul acestui program. Aplicanţii trebuie să fie interesaţi în susţinerea studenţilor romi, să dovedească o bună cunoaştere a limbii engleze, să dea dovadă de abilitaţi pedagogice.

Pentru a fi selectat ca mentor, fiecare aplicant trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

-să fie cetăţean român;

-să fie medic specialist în România/ să fie medic rezident în România / să fie student din an terminal (anul al V-lea sau anul al VI-lea) în cadrul unei Facultăţi de medicină/farmacie/stomatologie recunoscute şi acreditate în România;

-să aibă o probitate morală recunoscută;

-să nu se afle în conflict de interese sau să se afle într-o situaţie de incompatibilitate, cum ar fi:

-să nu aibă relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau cu oricare dintre studenţii pe care îi va mentora;

-să nu existe interese patrimoniale ale sale sau ale soţului/ soţiei de natură să afecteze imparţialitatea procesului de mentorat;

-să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul II, cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii pe care îi va mentora;

-sau orice alte situații de natură a vicia relațiile dintre participanții la prezentul proiect sau dintre aceștia și alte persoane ce pot influența direct sau indirect buna derulare a proiectului.

Pentru a se înscrie, aplicanții sunt rugați să transmită următorul set de documente:

-scrisoare de intenţie, prin care să-şi exprime dorinţa de a mentora şi de a lucra cu studenţii de etnie romă;

-CV în format European în care să menţioneze că poziţia vizată este cea de mentor, în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi în domeniul medical” POSDRU/96/6.2/S/62047;

-actul de identitate;

-notificarea adresei de corespondenţă dacă este diferită de adresă de domiciliul;

-comunicarea adresei de e-mail, a contului de skype şi a telefonului;

-diplomă de licenţă sau adeverința în situația în care diploma de licență nu a fost încă eliberată de unitatea de învățământ la care a absolvit/ ordinul de numire în rezidenţiat sau adeverinţă de la spitalul plătitor din care să reiasă calitatea de rezident sau specialist / adeverintă de student în an terminal (anul al V-lea sau anul al VI-lea) în cadrul unei Facultăţi de medicină recunoscute şi acreditate în România;

-diplomă sau adeverinţă care atestă studiile post-universitare fie că sunt în derulare, fie că au fost absolvite (dacă este cazul);

-dovada activităţilor de voluntariat derulate în cadrul ONG-urilor (dacă este cazul);

-dovada implicării în programe de cercetare ştiinţifică (naţionale sau internaţionale) (dacă este cazul);

-dovada experienţei clinice internaţionale (dacă este cazul);

-dovada pentru bursele care au fost acordate aplicantului (dacă este cazul);

-dovada premiilor acordate în diverse concursuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale acordate aplicantului (dacă este cazul);

-dovada participării la diverse cursuri medicale, congrese, conferinţe (dacă este cazul);

-dovada implicării în alte programe de tutorat/ mentorat cu studenţi de etnie romă (dacă este cazul);

-dovada numărului de ore de Educaţie Medicală Continuă (conform Colegiului Medicilor din România) (dacă este cazul).

Toate aceste documente vor fi trimise scanate, în format electronic, pe adresa de e-mail andrei.amrez@gmail.com în perioada 30.08.2012 – 31.10.2012.

Procesul de selecţie a mentorilor va fi bazat pe verificarea documentelor transmise de aplicanți.

Fiecare mentor va fi selectat luându-se în considerare specializarea medicală a aplicantului astfel incât aceasta să fie în strânsă legătură cu domeniul medical în care persoanele mentorate intenționează să activeze în viitor.

Constituie avantaj experiența anterioară similară a aplicantului.

footerul2

Clasamentul rezultat in cadrul procesului de evaluare a mentorilor

in cadrul programului “O generație de specialiști romi in domeniul medical”

 

29.08.2011

Observații:

 

1. Clasamentul este întocmit in ordine descrescătoare, pentru fiecare centru universitar unde au fost primate aplicații

2. Evaluarea aplicațiilor a fost făcuta in baza documentelor transmise, care au fost primite in timp util (pana la 31.07.2011 inclusiv), precum si in baza criteriilor privind distribuția geografica si demografica rezultata in urma procesului de selecție a viitorilor studenți care vor fi mentorati. Având in vedere ca procesul de selecție a acestora se va finaliza după tabăra ca va avea loc la Iași, menționam ca situația finala a mentorilor admiși in cadrul programului poate fi modificata.

3. Pentru persoanele admise in acest moment este obligatorie participarea la primul work-shop al mentorilor ce va avea loc la Iași in perioada 05-07 septembrie 2001. In acest sens, va rog sa confirmați prezenta Dvs. la acest eveniment pe adresele de e-mail office@amrez.ro si agst76@gmail.com pana in data de 02.09.2011 ora 12.00. Detaliile privind întâlnirea ce va avea loc la Iași vor fi transmise individual pe e-mail, după primirea confirmării de participare.

4. Contestațiile aplicantilor privind procesul de evaluare al mentorilor pot fi depuse pe adresa de e-mail office@amrez.ro pana in data de 01.09.2011, ora 12.00.

Lista candidaților admiși

Nr. crt.Nume si prenumeCentrul universitarPoziția in clasament pentru centrul universitar pentru care a fost făcuta aplicația
1Codrescu IonelaBucurești5
2Coriu RoxanaBucurești6
3Leahu AndraBucurești4
4Oancea AndreeaBucurești1
5Rusu AdrianaBucurești2
6Sarbu IsabelaBucurești3
7Cosarca OanaGalați2
8Tite CorneliaGalați3
9Tudor RoxanaGalați1
10Butariu AdinaTârgu Mureș4
11Ghizdavat ElizaTârgu Mureș3
12Lacatus LuminitaTârgu Mureș1
13Pantiru DanielaTârgu Mureș2
14Vasile LoredanaTârgu Mureș5
15Pop OanaCluj-Napoca1
16Virtic OanaCluj-Napoca2
17Marin CristinaConstanta1
18Oclei EmilConstanta2
19Nicu BogdanCraiova1
20Nicu CristinaCraiova2
21Ristea (Ostroveanu) DanielaCraiova3
22Agavriloaie CristinaIași4
23Borcea AndreeaIași7
24Darie MihaiIași6
25Nechifor VladIași3
26Potorac IuliaIași2
27Trufa DenisIași1
28Tubucanu AndreiIași5
29Pop FloricaOradea1
30Rusu LauraTimișoara1

Lista candidaților in rezerva (vezi observația 2)

Nr. crt.Nume si prenumeCentrul universitarPoziția in clasament pentru centrul universitar pentru care a fost făcuta aplicația
1Dragan SimonaTârgu Mureș7
2Botianu Ana MariaTârgu Mureș8
3Suciu IulianaTârgu Mureș6
4Petre CristinaConstanta3
5Avram OanaCluj-Napoca7
6Ardelean LuizaCluj-Napoca4
7Luca Diana MariaCluj-Napoca5
8Pop AlexandruCluj-Napoca3
9Mateies IoanaCluj-Napoca6
10Neata Madalina MihaelaCraiova4
11Limpede Rodica AncaSibiu1
12Bulzan AurelianOradea2
13Perianu Andreea IuliaTimișoara2
14Roman AndreeaGalați4
15Raceala Madalina ElenaBucurești7
16Baltag Cezara OanaIași10
17Dobroslav VitalieIași8
18Iacob Dana EsteraIași9

Lista candidaților înscriși după termenul limita

Nr. crt.Nume si prenumeCentrul universitarData depunerii aplicației
1Vasile MariusCraiova04.08.2011
2Nicolae Manuela SperantaCraiova03.08.2011
3Nicolae Mihaela SimonaCraiova03.08.2011
4Teodorescu Adriana CarmenBucurești01.08.2011
5Bantu DanIași01.08.2011

Clara MATEI

Director Executiv

Asociația Medicilor Rezidenți

ANUNT RECRUTARE MENTORI

Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă iniţierea unui program de mentorat în cadrul proiectului “O generație de specialiști romi in domeniul medical” – POSDRU 96/6.2/S/62047.

În acest scop Asociaţia Medicilor Rezidenţi anunţă deschiderea selecției de medici rezidenţi care doresc să lucreze în calitate de mentori în acest program. Aplicanţii trebuie să dovedească o bună cunoaştere a limbii engleze, să fie interesaţi în susţinerea studenţilor romi, să dea dovadă de abilitaţi pedagogice.

Pentru a fi selectaţi că mentori, aplicanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

– să fie cetăţean român;

– să fie medic specialist sau medic rezident în România;

– să fie student din anii terminali (anul V sau anul VI) în cadrul unei Facultăţi de medicină recunoscute şi acreditate

– să aibă o probitate morală recunoscută;

– să nu se afle în conflict de interese sau să se afle într-o situaţie incompatibilă:

– are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii care îi va mentora;

– interesele patrimoniale ale sale sau ale soţului/ soţiei pot afecta imparţialitatea procesului de mentorat;

– este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul ÎI cu oricare dintre membrii Comitetului de Selecţie, Comitetului de Soluţionare a Contestaţiilor sau oricare dintre studenţii pe care îi va mentora.

Procesul de selecţie al mentorilor va fi bazat pe următoarele documente:

– scrisoare de intenţie, prin care să-şi exprime dorinţa de a mentora şi de a lucra cu studenţii de etnie romă;

– actul de identitate;

– notificarea adresei de corespondenţă dacă este diferită de adresă de domiciliul;

– comunicarea adresei de e-mail, a contului de skype şi a telefonului;

– CV în format European în care să menţioneze că poziţia vizată este cea de mentor, în cadrul proiectului „O generaţie de specialişti romi în domeniul medical” POSDRU/96/6.2/S/62047;

– diplomă de licenţă ;

– ordinul de numire în rezidenţiat sau adeverinţă de la spitalul plătitor din care să reiasă calitatea de rezident;

– diplomă sau adeverinţă care atestă studiile post-universitare fie că sunt în derulare, fie că au fost absolvite (dacă este cazul);

– dovada activităţilor de voluntariat derulate în cadrul ONG-urilor;

– dovada implicării în programe de cercetare ştiinţifică (naţionale sau internaţionale) (dacă este cazul);

– dovada experienţei clinice internaţionale (dacă este cazul);

– dovadă pentru bursele care au fost acordate aplicantului (dacă este cazul);

– dovada premiilor acordate în diverse concursuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale acordate aplicantului (dacă este cazul);

– dovada participării la diverse cursuri medicale, congrese, conferinţe (dacă este cazul);

– dovadă implicării în alte programe de tutoriat cu studenţi de etnie romă (dacă este cazul);

– dovada numărului de ore de Educaţie Medicală Continuă (conform Colegiului Medicilor din România) (dacă este cazul).

Toate aceste documente vor fi trimise scanate, în format electronic, pe adresă de e-mail office@amrez.net sau matei_clara@yahoo.com, în perioada 20.04.2011 – 31.07.2011.

A N U N Ţ

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială în parteneriat cu Asociaţia Medicilor Rezidenţi din România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr T Popa” Iaşi organizează la Galaţi în perioada 7-9 mai 2010 un nou curs de formare continuă cu privire la discriminarea romilor în acces la serviciile de sănătate publică din România.

Cursul se adresează medicilor de familie şi medicilor rezidenţi şi urmăreşte familiarizarea acestora cu principiul nediscriminării în acces la serviciile de sănătate, cu promovarea toleranţei şi a diversităţii, a sănătăţii sociale şi cu noţiuni de cultură şi diversitate romă.

Cursul va avea 2(două) componente:

 1. Informare şi conştientizare în vederea prevenirii şi combaterii discriminării romilor în acces la serviciile de sănătate

 2. Instrumente de advocacy în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătate publică.

În urma cursului, pentru o mai bună înţelegere a modului de viaţă a persoanelor de etnie romă, medicii de familie şi medicii rezidenţi sunt invitaţi să viziteze o comunitate de romi din municipiul Galaţi


Formatori:

Av. Dezideriu Gergely – Secretar de Stat membru Colegiu Director CNCD

Istvan Haller- Secretar de Stat, membru Colegiu Director CNCD

Drd. Diana Ureche, consilier superior Compartimentul Politici Afirmative şi Relaţii Internaţionale, CNCD

Drd. Daniel Vasile, consilier juridic, Serviciul Asistenţă Colegiu Director, CNCD

Drd. Mariana Buceanu, expert politici de sănătate ADIS

Informaţii administrative:

Cursul este gratuit, costurile legate de organizare ( mapa de documente, masa, coffe break) sunt suportate de către organizatori. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Combaterea discriminării romilor în acces la serviciile de sănătate din România” finanţat de către Open Society Institute prin Roma Health Project, Public Health Program.

Cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România cu credite EMC.


Locaţie: Galaţi, Hotel Dunărea

Programul de lucru: 09.30 – 17.30.

Prezenţa este obligatorie pentru toate sesiunile de lucru.

Număr de participanţi: 20


Înscrieri:

Termenul limită pentru transmiterea formularelor de aplicaţ ie este 20 aprilie 2010. Înscrierile se primesc în format electronic la adresa matei_clara@yahoo.com persoană de contact: Clara Matei.

A N U N Ţ

pentru prelungirea termenului de aplicare

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială în parteneriat cu Asociaţia Medicilor Rezidenţi din România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Facultatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi anunţă prelungirea termenului de aplicare pentru sesiunea de informare şi conştientizare cu privire la discriminarea romilor în acces la serviciile de sănătate publică din România de la data de 20 februarie 2010 la data de 05 martie 2010.


Detaliile referitoare la derularea sesiunii se găsesc în cadrul anunţului din data de 01 februarie 2010.

A N U N Ţ

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială în parteneriat cu Asociaţia Medicilor Rezidenţi din România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi organizează la Bucureşti, în perioada 11-13 martie 2010, o sesiune de informare şi conştientizare cu privire la discriminarea romilor în acces la serviciile de sănătate publică din România, destinată medicilor de familie şi medicilor rezidenţi.

Proiectul îşi propune să promoveze tratamentul egal prin reducerea prejudecătilor, stereotipurilor şi atitudinilor discriminatorii pe criteriu etnic din sistemul de sănătate.

Sesiunea va avea 2(două) componente:

 1. Informare şi conştientizare în vederea prevenirii şi combaterii discriminării romilor în acces la serviciile de sănătate

 2. Instrumente de advocacy în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor de etnie romă la serviciile de sănătate publică.

În urma sesiunii, pentru o mai bună înţelegere a modului de viaţă a persoanelor de etnie romă, medicii de familie şi medicii rezidenţi sunt invitaţi să viziteze o comunitate de romi din municipiul Bucureşti

Sesiunea este gratuită, iar la final se acordă puncte de Educaţie Medicală Continuă de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi.

Detalii despre sesiune şi informaţiile logistice vor fi transmise în timp util candidaţilor declaraţi admişi.

Termenul limita pentru transmiterea formularelor de aplicaţie însoţite de CV în format european este de 20 februarie 2010. Aplicaţiile incomplete vor fi respinse automat.

Înscrierile se primesc în format electronic la adresa matei_clara@yahoo.com persoană de contact: Clara Matei

Proiectul “Combaterea discriminării romilor în acces la serviciile de sănătate din România” este finanţat de către Open Society Institute prin Roma Health Project, Public Health Program.

FORUMULARUL de INSCRIERE

MEMORIUL Asociatiei Medicilor Rezidenti

pentru clarificarea situatiei privitoare la rotirea de stagii – raspunsul Ministerului Sanatatii – 8 ianuarie 2010

nr_VIIId_150_8-ian-2009

COMUNICAT DE PRESA

Cerem demisia Ministrului Sanatatii, Ion Bazac

Intr-un comunicat de presa difuzat in data de 4 martie a.c, Ministrul Sanatatii sustine in continuare ca afirmatia domniei sale potrivit careia “media veniturilor medicilor rezidenti ajunge la 1900 lei este corecta”. Ministrul Sanatatii a afirmat in editia din luni, 2 martie, a cotidianului “Adevarul” , ca din statisticile pe care le detine Domnia Sa, “un medic rezident, care este treapta cea mai mică de pregătire, are minimum salariul de 1. 900 de lei. Şi are 1.900 de lei ţinând cont că nu are gărzi şi sporuri.”

Asociatia Medicilor Rezidenti a prezentat in comunicatul de presa din data de 3 martie a.c. valoarea minima a salariului de incadrare al unui medic rezident, aceasta fiind de doar 1019 lei-cuantumul salariului majoritatii medicilor rezidenti de anul intai.

Contrar afirmatiilor Ministrului Ion Bazac, in realitate mai putin de doua sute de medici rezidenti au un salariu de incadrare egal cu sau mai mare decat salariul „mediu” calculat de Ministrul Sanatatii, in conditiile in care in spitalele din Romania se pregatesc peste 10.000 (zece mii) de medici rezidenti.

Desi declaratia din cotidianul „Adevarul” se referea la salariul minim, Ministrul Sanatatii incearca sa justifice de aceasta data prezentarea unei valori de 1900 ron drept salariu mediu(!), si alege o metoda de calcul convenabila folosind media aritmetica dintre salariile medicilor rezidenti din doar doua specialitati medicale din totalul celor aproximativ 50 existente, anatomie patologica si medicina legala, si salariile medicilor rezidenti din toate celelalte specialitati, in loc sa utilizeze media ponderata, singura in masura sa ofere o imagine concordanta cu realitatea.

Ponderea medicilor rezidenti in specialitatile anatomie patologica si medicina legala nu depaseste 2% din totalul medicilor rezidenti din Romania, astfel incat includerea acestora in calcularea unui venit mediu nu se justifica, ba mai mult, determina valori eronate ale salariului ce nu pot fi prezentate opiniei publice drept salariu mediu fara a infatisa o imagine eronata asupra nivelului scazut al remuneratiei a 98% dintre medicii rezidenti care depun eforturi supraomenesti pentru a practica medicina in tara.

Astfel de metode de raportare amintesc de metodele din perioada comunista in care datele privitoare la productia la hectar erau calculate dupa formule convenabile si ulterior prezentate publicului larg, in scopuri propagandistice.

Utilizand astfel de formule de calcul, Ministrul Sanatatii poate considera ca intreaga populatie a Romaniei sufera de hipertensiune, facand media aritmetica intre tensiunea arteriala sistolica a unui tanar, de 120 mm col Hg si tensiunea arteriala crescuta a unui varstnic de 190 mm col Hg!

De asemenea, potrivit art. 12 alin.(3) al OG 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin L.179/2008, ca „rezidentii pot fi inclusi in linia de garda, in afara programului normal de lucru, pe raspunderea si sub supravegherea medicului titular de garda”. Asadar, venitul obtinut din garzi nu este unul permanent sau constant. Efectuarea garzilor platite nu este o optiune exclusiva a medicului rezident, mai mult, garzile rezidentilor pot fi platite doar daca unitatea sanitara respectiva are fonduri alocate pentru linile de garda in care sunt incadrati medicii rezidenti, nefiind un secret practica introducerii si retragerii liniilor de garda de la luna la luna, motivate in baza fluctuatiilor veniturilor unitatii medicale in care se efectueaza garda.

Deazprobam incercarea de linistire a opiniei publice in privinta viitorului asistentei medicale din Romania, atragand atentia asupra cotelor alarmante pe care le-a atins fenomenul migratiei tinerilor medici.

Asociatia Medicilor Rezidenti considera ca in lipsa unor strategii eficiente de sprijinire a medicilor rezidenti, viitorul asistentei medicale din Romania este pus sub semnul intrebarii. Numarul celor interesati de o cariera de medic a scazut constant in ultimii ani, ajungandu-se la admiterea in facultatile de medicina la o concurenta de sub 2 candidati pe loc, acest fapt fiind o consecinta a unui sistem sanitar in deriva. Pe de alta parte, numarul medicilor rezidenti care aleg sa profeseze in afara tarii este in continua crestere.

In baza acestor aspecte, consideram ca lipsa motivarii medicilor rezidenti este unul din principalele puncte nevralgice ale Sanatatii, ca opinia publica din Romania are dreptul de a fi corect informata cu privire la problematica sistemului sanitar si ca este obligatia morala a Autoritatilor Statului sa informeze cetatenii intocmai si in detaliu. Consideram ca Minsitrul Sanatatii face un exercitiu de imagine pentru a acoperi declaratiile surprinzatoare din ultima perioada, in detrimentul unei informari reale si obiective a populatiei.

In conditiile in care Ministrul Sanatatii persista in afisarea unui salariu mediu al medicilor rezidenti care nu este obtinut in realitate decat de doar doua procente din totalul de zece mii de medici rezidenti, suntem constrinsi de lipsa de interes si ineficienta celor care au obligatia de a gestiona domeniul sanitar si de a stabili politici si strategii de dezvoltare sa cerem demisia Ministrului Sanatatii, Ion Bazac.

5 martie 2009

Asociatia Medicilor Rezidenti.

COMUNICAT DE PRESA- 3 MARTIE 2009

Ministrul Ion Bazac dezinformeaza opinia publica cu privire la nivelul scazut al salariilor medicilor rezidenti

In emisiunea “Editie speciala” difuzata in seara zilei de 2 martie a.c. de postul national de televiziune si in articolul «Ion Bazac Ministrul Sănătăţii: „Orice culpă medicală va fi pedepsită” » aparut in editia de luni, 2 martie a.c. a cotidianului “Adevarul”, Ministrul Sanatatii, Ion Bazac afirma ca din statisticile pe care le detine Domnia Sa, “un medic rezident, care este treapta cea mai mică de pregătire, are minimum salariul de 1. 900 de lei. Şi are 1.900 de lei ţinând cont că nu are gărzi şi sporuri.”

Aceasta afirmatie eronata dovedeste o cunoastere superficiala a realitatilor sistemului sanitar romanesc si a problemelor cu care acesta se confrunta, si este cu atat mai surprinzatoare cu cat salariile medicilor rezidenti sunt platite din chiar fondurile Ministerului pe care Domnia Sa il conduce!

Dorim sa informam opinia publica ca suma prezentata de Minsitrul Sanatatii depaseste cu mult salariul unui medic rezident, munca acestuia fiind recompensata cu un salariu de incadrare de 1019 lei pentru rezidentii de anul I si 1382 lei pentru rezidentii de anul V. Un numar mic de medici rezidenti efectueaza o pregatire in rezidentiat de sapte ani, salariul de incadrare maxim ajungand la 1478 de lei pentru rezidentii de anul VII.

In aceste conditii, lipsa motivarii tinerilor medici este cauza principala a exodului fortei de munca din domeniul sanitar, in conditiile in care numarul de medici la mia de locuitori este printre cele mai mici din intreaga Uniune Europeana si cauza evidenta a deficitului de personal cu care se confrunta sistemul sanitar din Romania.

Simplul fapt ca Ministrul Sanatatii nu cunoaste salariul unui medic rezident si face o astfel de afirmatie fara a se documenta solid in prealabil demonstreaza lipsa de respect pe care o are acesta fata de medicii rezidenti si fata de efortul celor care, in ciuda dificultatilor de ordin financiar, se indreapta totusi catre aceasta nobila profesie. Aceasta afirmatie arata inca o data neinformarea si nepregatirea autoritatilor, in acest caz Ministerul Sanatatii, care ignora o problemna foarte delicata a sistemului sanitar, reprezentata de situatia materiala precara a medicilor rezidenti.

Declaratia menita sa asigure opinia publica de faptul ca medicii rezidenti sunt bine platiti survine pe fondul cresterii gradului de nemultumire si neincredere privitoare la sistemul sanitar din Romania, manifestate atat din partea medicilor cat si a pacientilor si este in contradictie flagranta cu fenomenul ingrijorator reprezentat de migratia masiva a fortei de munca din sistemul sanitar. Astfel de declaratii nu pot avea drept consecinta decat adancirea nemultumirilor tinerilor medici, agravand exodul medicilor rezidenti.

Atragem atentia opiniei publice ca afisarea in repetate randuri a unor venituri ale personalului medical in discordanta cu realitatea poate fi o metoda de manipulare a opiniei publice menita sa erodeze relatia dintre pacient si medic, prin demonizarea si subminarea credibilitatii acestuia din urma, deturnand atentia cetateanului de la problema principala a sistemului sanitar din Romania-managementul defectuos al fondurilor din Sanatate.

Asociatia Medicilor Rezidenti isi manifesta dezamagirea provocata de declaratiile Ministrului Sanatatii, declaratii ce vin in contradictie cu realitatea si cerem Ministerului Sanatatii sa prezinte o dezmintire din care sa reiasa situatia reala a salariilor medicilor rezidenti si manifestarea unei disponibilitati a Ministerului catre dialog cu societata civila, considerand ca reforma din domeniul sanitar poate avea efecte dezastruoase atata vreme cat se bazeaza pe statistici necorespunzatoare, pe infatisarea eronata a problemelor sistemului sanitar catre opinia publica si comunicarea defectuoasa cu actorii din sistemul sanitar.

3 martie 2009

Asociatia Medicilor Rezidenti

Presedinte

Dr. Mircea Tampa

Director Executiv

Dr. Clara Matei

In curand, noi sectiuni pe site: °-Legislatie in vigoare // °-Intrebari frecvente

WORKSHOP ACCEPT- Introducere in problematica LGBT

Atelier de lucru adresat profesionistilor din domeniile medical, psihologic, social, Sinaia, 26-29 martie, 2009.

Conform legislatiei in vigoare, numarul liniilor de garda prin care se asigura continuitatea asistentei medicale se determina pe tipuri de unitati sanitare; conducerea fiecarei unitati sanitare stabileste liniile de garda care vor fi platite ( medici specialisti, sau/si rezidenti). Medicii rezidenti care dubleza liniile de garda platite sau efectueza linii de garda( linia 3, linia 4, linia 5 , sau in unele cazuri lina 2) care nu sunt prevazute de conducere ca fiind platite, isi pot alege participarea in dublarea garzilor platite sau la liniile de garda neplatite, neexistand niciun fel de obligativitate legala in acest sens. Participarea la aceste activitati ramane la latitdinea fiecarui medic rezident. Aceste prevederi nu se aplica in cazul garzii obligatorii.

La inceputul celui de-al doilea an de activitate,Asociatia Medicilor Rezidenti propune pentru 2008 o crestere a venitului medicilor rezidenti de peste 30% raportata la salariul de baza de la finele 2007, astfel:
· 10% cresterea salariala preconizata in sectorul bugetar,
· inca o prima de stabilitate la finele primului semestru (insemnand o crestere de peste 8% ),
· si restul de 10-12% ca aport salarial sub orice forma (spor, indemnizatie sau o alta forma).
Pentru rezidentii de an mic (anul I si II) propunem adaugarea a inca 2% fata de marirea venitului mai sus amintita, aceasta categorie de medici fiind cea mai defavorizata din punct de vedere salarial.
Bonurile de masa vor fi mentinute pentru toti medicii rezidenti.
In ultimii doi, cresterea veniturilor salariale ale medicilor rezidenti cumuleaza aproximativ 70% (marire 2007+ marirea propusa pentru 2008) + bonuri de masa.
28.12.2007

Asociatia Medicilor Rezidenti

Comunicat de presa

 

 

8 octombrie 2007

Ministrul Eugen Nicolaescu vrea sa ‘lege de glie’ medicii

In Romania anului 2007, tara membra a Uniunii Europene, Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a declarat sambata 6.10.2007, la Petrosani ca „Trebuie să legalizăm obligativitatea de a rămâne în sistem dublul perioadei în care s-au specializat. În acest sens vom elabora o ordonanţă de urgenţă sau o lege”. Declaratie preluata de pe Agentia Mediafax.
Asociatia Medicilor Rezidenti din Romania (AMR) atrage atentia opiniei publice asupra actului normativ profund nedemocratic, anti-european si discriminatoriu la adresa medicilor romani pe care il anunta Ministrul Sanatatii conform sursei mentionate.

Asociatia Medicilor Rezidenti din Romania considera acest act normativ ca fiind nedemocratic si, in acelasi timp, o aberatie juridica. Ministerul Sanatatii va da o lege gandita sa actioneze retroactiv pentru ca ea va afecta toti medicii, nu doar pe cei care incep facultatea de medicina dupa publicarea legii. Majoritatea celor care sunt medici azi nu ar mai fi urmat medicina daca ar fi stiut de la inceput ca sunt condamnati sa munceasca minim 12 ani pe un salariu in medie de 600 lei. Pentru a fi corect din punct de vedere juridic acest act normativ ar trebui sa se aplice numai in cazul celor care incep studiile medicale acum si care, in schimbul scolarizarii gratuite, sunt de acord sa semneze un contract ce prevede obligatia de a lucra 12 ani in sistemul public de sanatate din Romania, dupa terminarea facultatii. In mod sigur o astfel de abordare va duce la scaderea drastica a numarului de studenti la medicina, ceea ce in mod evident nu va rezolva problema deficitului de personal medical. Oricum, numarul celor interesati de o cariera de medic a scazut constant in ultimii 10 ani, ajungandu-se la admiterea in facultatile de medicina la o concurenta de 2 pe loc, fata de cea de 17 – 20 de acum 16 ani, acest fapt fiind o consecinta a unui sistem sanitar aflat in deriva.

Un astfel de act normativ ii discrimineaza pe medici fata de celelalte categorii profesionale care beneficiaza de invatamant public gratuit si care nu au nicio obligatie fata de statul roman. In plus, el este contrar principiului European al libertatii mobilitatii fortei de munca, ingradind acest drept al medicilor prin ‘inchiderea granitelor’.

In cazul in care aceasta lege va fi adoptata, Asociatia Medicilor Rezidenti din Romania se va adresa institutiilor europene in vederea sanctionarii Romaniei pentru incalcarea drepturilor omului si nerespectarea Tratatului de Aderare.

In plus, acest act normativ este imposibil de aplicat in Romania. Dupa facultate, singura optiune a absolventului de medicina este Rezidentiatul. Astfel, absolventul obtine un loc de munca, in calitate de medic rezident, pe o perioada variind intre 3 si 7 ani, in functie de specializare. Dupa aceea, multi medici rezidenti se orienteaza catre sistemul privat de asistenta medicala sau pleaca din tara pentru ca nu sunt posturi disponibile pentru angajarea lor ca medici specialisti. Cum se gandeste dl Ministru Nicolaescu sa ii oblige pe medici sa lucreze 12 ani intr-un sistem public de sanatate incapabil sa le ofere locuri de munca pentru mai mult de 3-7 ani?

Simplul fapt ca Ministrul Sanatatii s-a gandit la posibilitatea de a da o astfel de lege demonstreaza o gandire politica primitiva, specifica epocii sclavagiste in care oamenii erau fortati sa munceasca fara a fi platiti. In plus, aceasta initiativa demonstreaza inca o data lipsa de respect pe care o are Ministrul Sanatatii fata de medici, fata de responsabilitatea implicata de aceasta profesie si fata de efortul celor care, in ciuda dificultatilor de ordin financiar, se indreapta totusi catre aceasta profesie. Aceasta lege demonstreaza ignoranta Ministerului fata de faptul ca desi scolarizarea este gratuita, un student la medicina investeste foarte mult in carti si alte materiale didactice pe care Universitatile publice nu i le pot oferi. In plus, se ignora si faptul ca tinerii nu se orienteaza catre facultatile de medicina din Romania pentru ca acestea ar fi foarte bune si le-ar oferi ofera o sansa in plus in competitia profesionala cu colegii lor care se pregatesc in universitati din strainatate. Nicio universitate din Romania nu se regasete in primele 500 din lume.

Medicii ajung sa plece din Romania fie dupa ce isi dau seama ca nu sunt posturi in spitale si deci nu au unde se angaja dupa rezidentiat, fie dupa ce realizeaza ca nu pot trai cu salariul pe care il primesc aici.

In concluzie, Asociatia Medicilor Rezidenti atrage atentia asupra faptului ca initiativa legislativa a Ministrului Sanatatii va agrava situatia lipsei de personal din sistemul public de sanatate din Romania. Nu numai ca nu vom avea medici mai multi, mai bine pregatiti si mai motivati, dar vom ajunge in situatia sa nu mai existe nici studenti la medicina. Ministerul Sanatatii, in fata plecarii medicilor in strainatate – fenomen normal pe o piata de munca libera – doreste sa rezolve situatia pe moment: in loc sa motiveze medicii sa ramana in tara prin asigurarea conditiilor materiale, incearca sa “ii lege de glie” si ii demotiveaza pe tinerii care ar fi tentati de aceasta profesie.

Voita a asigura confortul opiniei publice privitor la stoparea migratiei medicilor, aceasta initiativa reprezinta cel mai probabil inceputul unei crize de mari proportii a sistemului sanitar din Romania.
Asociatia Medicilor Rezidenti

 

Declaraţie de presă

9 octombrie 2007

“Astăzi mă adresez medicilor rezidenţi şi viitorilor medici rezidenţi.

Nu ştiu dacă din reavoinţă sau din ignoranţă o parte a presei insistă de două zile asupra unui fals subiect intitulat incitant”legarea de glie a medicilor”. Inexactităţile şi încercările de manipulare din presupusa ştire era firesc să-i enerveze pe cei despre care vorbim.

Stimaţi medici, nici unul dintre mesajele pe care le-aţi primit nu sunt corecte.

Nimeni nu vă leagă de glie. Cu atât mai puţin un ministru liberal, membru al guvernului care a gestionat admiterea în UE, angajându-se să respecte legislaţia europeană, deci şi legea dreptului la libera circulaţie.

Pentru asigurarea asistenţei medicale de calitate în mediul urban şi mai ales rural, examenul de rezidenţiat va fi organizat pe centre regionale ale MSP şi UMF.

De asemenea, vor fi alocate locuri pentru rezidenţiat pe post pentru a asigura medici în specialităţile deficitare şi , mai ales, în localităţile cu deficit de personal medical.

Atenţiune !: Rezidenţiatul pe post reprezintă o opţiune personală a celor ce doresc un asemenea tip de post. Nu-i obligă nimeni.

Rezidenţiatul pe post implică anumite drepturi deci, implicit, şi obligaţii:

• Cine optează pentru acestă formă de rezidenţiat, dă examen exact pe postul pe care îl va ocupa după perioada de pregătire în specialitate. Are însă obligaţia de a rămâne pe acest post durata perioadei de pregătire

Exemplu : e nevoie de ATI-st la spitalul din oraşul X, se scoate postul la concurs pentru rezidenţiat. Cine candidează pe acest post trebuie să ştie că după cei 5 ani cât durează pregătirea în acestă specialitate are obligaţia să profeseze pe postul respectiv încă 5 ani. Atenţiune !: pregătirea în perioada rezidenţiat se face conform legii în centre universitare sau acreditate. Spitalul din oraşul X care are nevoie de ATI-st îl aşteaptă pe acesta să-şi tremine pregătirea şi în acest timp nu scoate postul la concurs. De aceea se încheie contractul între candidat şi spital.

De remarcat şi de reţinut : aceşti medici au deja asigurat un loc de muncă, în timp ce ceilalţi, la terminarea rezidenţiatului vor da concurs pentru posturile care vor fi libere atunci.

În momentul în care un candidat optează pentru ocuparea unui astfel de post, el încheie un contract cu spitalul unde este postul, contract prin care se obligă să profeseze în acel post dublul perioadei de rezidenţiat.

Înscrierea la examenul pe acest post este opţională. Nimeni nu obligă pe nimeni să se înscrie la rezidenţiatul pe post. Nu se înscrie nimeni, se scoate postul la concurs până când se găsesc doritori.

Prevederea nu este nouă ea se găseşte în OUG 58din aprilie 2001, cu modificări ulterioare în 2004.

• Gândim şi o formulă pentru a evita situaţia de medic şomer sau vânzător cu diplomă.

La MSP se lucrează acum la un act normativ care să dea o şansă medicilor care nu iau examenul de rezidenţiat sau de specialitate. Cei ce nu vor lua rezidenţiatul vor avea posibilitatea să lucreze în spitale maximum trei ani, sub îndrumarea unor profesori, timp în care vor fi plătiţi ca medicii rezidenţi şi vor avea încă şansa de a se prezenta de trei ori la examenul de rezidenţiat.

În ceea ce-i priveşte pe rezidenţii care nu iau examenul de specialitate vor beneficia de acelaşi regim pe o perioadă nelimitată însă de timp. Am convingerea însă că nici un medic nu se va mulţumi cu un statut provizoriu şi va încerca să promoveze cât mai repede examenele restante.

Esenţa acestei legi însă este aceea de a nu genera şomeri cu diplomă sau de a-i împinge pe medici să opteze pentru altă meserie decât aceea pentru care s-au pregătit.
• Salariile
Primii beneficiari ai reforme salariale au fost rezidenţii. Salarizarea lor a fost prleuată de MSP şi astfel a fost posibilă majorarea în acest an a salarilor cu până la 60%. O măsură fără precedent, nici unul dintre miniştrii sănătăţii de până acum negândindu-se la ei. Sigur, rezidenţii nu sunt mulţumiţi, dar aceasta este acum posibilitatea economiei româneşti.
• Performanţa
Gîndim însă un proiect de lege prin care medicul să fie plătit în funcţie de performanţe.
Acest proiect de lege este într-o fază avansată şi a fost deja supus dezbaterii publice. Prin acest proiect de lege se realizează posibilitatea de majorare a salariilor de bază ale medicilor cu până la 50%, iar în situaţia în care unitatea realizează şi alte venituri, altele decât cele provenite din contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, salariile de bază ale medicilor pot fi majorate cu până la 100%.”

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

EUGEN NICOLĂESCU

Ce reprezinta „medicul rezident”?

Statutul medicului rezident variaza de la tara la tara. In unele tari pe care majoritatea populatiei din Romania le considera etaloane ale civilizatiei (Statele Unite, de exemplu) rezidentiatul reprezinta un stadiu al educatiei medicale postuniversitare la completarea caruia medicul poate obtine prin examen titlul de medic specialist. In aceste tari de obicei la absolvirea facultatii de medicina medicul primeste dreptul de a practica medicina ca si medic de medicina generala. Cu toate acestea majoritatea absolventilor aleg sa urmeze pregatire postuniversitara prin rezidentiat pentru a deveni medici specialisti. In alte tari, poate mai dezvoltate din punct de vedere cultural (Franta), medicii nu obtin dreptul de a practica medicina decat la obtinerea titlului de medic specialist. In tara noastra s-a adoptat aceasta abordare, care mareste durata studiilor superioare de medicina umana alopata la minimum 9 ani (in medie 11 ani, maxim 13 ani).

In Romania, statutul de medic rezident se obtine prin sustinerea unui concurs national de rezidentiat .

Pe scurt, medicii rezidenti de astazi sunt medicii specialisti de maine. De felul in care acestia invata sa trateze pacientul depinde direct starea viitoare a medicinei romanesti. Din punct de vedere legal, medicii rezidenti sunt angajati ai spitalelor platitoare, cu toate drepturile ce decurg de aici.

AMR este o asociatie transspecialitate a medicilor rezidenti.

De ce s-a infiintat AMR?

Asociatia Medicilor Rezidenti are ca scop informarea si dezvoltarea in domeniul medical a comunitatii la nivel local si national, reprezentarea intereselor medicilor rezidenti si apararea prestigiului acestei categorii profesionale in cadrul vietii sociale, recunoasterea si integrarea corespunzatoare a acestei categorii in sistemul sanitar si stimularea activitatilor de informare medicala a populatiei si de profesionalizare a cadrelor medicale.

Asociatia apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea medicului rezident in exercitarea profesiei sale.

Se au în vedere urmatoarele activitati:

 • organizarea de simpozioane, conferinte, cursuri, seminarii, ateliere, schimburi de experienta si alte evenimente pe teme medicale de interes pentru informarea si dezvoltarea comunitatii
 • tiparirea de publicatii si materiale informative
 • facilitarea participarii medicilor rezidenti la programe de Educatie Medicala Continua
 • facilitarea integrãrii medicilor rezidenti in programe de cercetare
 • organizarea unor campanii si activitati informative pe teme de interes general si / sau pe teme specializate pentru dezvoltarea profesionala a cadrelor medicale
 • stimularea activitatilor de voluntariat în interesul comunitatii
 • actiuni concrete de implicare a comunitatii în rezolvarea problemelor de interes general, de sanatate publica si de imbunatatire a serviciilor medicale pentru toate categoriile de persoane
 • facilitarea participarii cadrelor medicale la evenimente nationale si internationale care sa îi ajute în dezvoltarea profesionala
 • colaborarea cu organizatii românesti si straine