Proiectul “Dă o șansă vieții”

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

Axa prioritară: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

 

Operațiunea: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

 

Titlul proiectului: “Dă o șansă vieții – Program național de îngrijire a gravidei și copilului – etapa I”

 

Contract de finanțare: POCU/258/4/9/120254

Cod proiect: 120254

 

 

Proiectul “Dă o șansă vieții – Program național de îngrijire a gravidei și copilului – etapa I”

 

DENUMIRE BENEFICIAR: INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU” BUCUREȘTI 

PARTENERI:

Fundația Tineri pentru Tineri

Asociaţia Medicilor Rezidenţi  

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN

 

OBIECTIV GENERAL:

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii prin îmbunătățirea cadrului tehnic și metodologic, a cunoștințelor și a competentelor personalului implicat în furnizarea serviciilor de îngrijire a gravidei și copilului din toate cele 8 regiuni ale României.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea cadrului metodologic românesc și a capacității tehnice pentru programele regionale de îngrijire a gravidei și copilului într-o perioadă de 36 de luni.

 

Obiectiv specific 2.  Îmbunătățirea competențelor pentru screening prenatal a 376 de profesioniști din sectorul medical implicați în îngrijirea gravidei și copilului din toate cele 8 regiuni ale țării pe durata a 36 de luni.

 

Obiectiv specific 3. Creșterea gradului de informare, educare și conștientizare cu privire la screeningul prenatal (diagnostic, tratament și monitorizare) la nivel național într-o perioadă de 36 de luni.

 

Obiectiv specific 4. Obiectiv orizontal (Management, Achiziții, Diseminare) și de creare a premiselor necesare implementării proiectului.

 

DATA DE ÎNCEPERE: 31.08.2018

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 36 de luni

VALOAREA TOTALĂ:

9.921.364,31 lei (din care 8.377.137,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT, 1.429.417,29 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 114.809,46 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului).

 

REZULTATE:

 1. R1.1.1. 8 discuții de lucru (câte una în fiecare regiune)
 2. R1.1.2. Model de protocol de colaborare regional cu spitalele care au în structura secţii/compartimente de obstetrica-ginecologie cu nivelul 3 de ierarhizare
 3. R1.1.3. 8 protocoale de colaborare regionale semnate cu spitalele care au în structura secţii/compartimente de obstetricaginecologie cu nivelul 3 de ierarhizare (la nivelul celor 8 regiuni)
 4. R1.1.4. Carnetul gravidei actualizat
 5. R1.1.5. Fișa pentru supravegherea medicală a gravidei actualizată
 6. R1.1.6. Raport de analiză privind elaborarea modelului experimental pentru registrul național de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal.
 7. R1.1.7. 2 Instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. dezvoltate în domeniul medical (indicator 4S57)
 8. R1.1.8. 2 Instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. validate și utilizate în furnizarea serviciilor în domeniul medical (indicator 4S50)
 9. R1.2.1 Caietul de sarcini și documentația de atribuire pentru procedura de achiziție publică pentru “Realizarea registrului naţional de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal”
 10. R1.2.2 Documentele aferente procedurii de achiziție publică pentru “Realizarea registrului naţional de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal”
 11. R1.2.2 Un contract semnat pentru “Realizarea registrului naţional de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal”
 12. R1.2.3 Model Experimental registru națtional pentru registrul național de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal
 13. R1.2.4 Raport de testare a funcționalităților registrului
 14. R1.2.5 Registru național de prevenţie, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce prenatal – funcțional
 15. R1.2.6 1 Instrument/ procedură/ mecanism etc. dezvoltat în domeniul medical (indicator 4S57)
 16. R1.2.7. 1 Instrument/ procedură/ mecanism etc. validat și utilizat în furnizarea serviciilor în domeniul medical (indicator 4S50)
 17. R1.3.1 Datele pacienților înregistrate
 18. R1.4.1 Rapoarte statistice.
 19. R1.4.2 Rapoarte anuale referitoare la rezultatele înregistrate în urma implementării programelor regionale de îngrijire a gravidei și copilului
 20. R2.1.1 – 6 curricule de curs dezvoltate
 21. R2.1.2 – 5 curricule aprobate de Colegiul Medicilor din România
 22. R2.1.3 – 4 curricule aprobate de Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România
 23. R2.1.4 – 3 ghiduri educaționale dezvoltate
 24. R2.2.1 Caietul de sarcini și documentația de atribuire pentru procedura de achiziție publică pentru transformarea cursurilor în conținut digital și încărcarea acestora în platforma de e-learning a INSMC
 25. R2.2.2 Documentele aferente procedurii de achiziție publică pentru transformarea cursurilor în conținut digital și încărcarea acestora în platforma de e-learning a INSMC
 26. R2.2.2 Un contract semnat pentru transformarea cursurilor în conținut digital și încărcarea acestora în platforma de e-learning a INSMC
 27. R2.2.3 – 6 cursuri digitale încărcate acestora în platforma de e-learning a INSMC
 28. R2.3.1 – 1 Strategie de selecție a grupului țintă elaborată
 29. R2.3.2 – 1 Metodologie de administrare a grupului țintp elaborate
 30. R2.3.3 – Minim 500 persoane din grupul țintă înregistrate
 31. R2.3.4 – 400 Persoane apartinand grupului tinta selectate (376 +24 rezerve)
 32. R2.3.5– 376 Persoane aparținând grupului țintă gestionat
 33. R2.4.1 – 28 de medici specialiști obstetrică-ginecologie maternități nivel 3 formați în C1 acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S55 si 4S55.1. cu valoarea de 28
 34. R2.4.2 – Cel puțin 25 (90 % din 4S55) de medici specialiști vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 și 4S48.2. cu valoarea de 25, reprezentând 90% din totalul medicilor specialiști participanți la formare.
 35. R2.4.3 – 1 grupa de formare teoretică (a câte 3 zile) pentru medici specialiști obstetrică-ginecologie maternități nivel 3 (în București dar cu participanți din fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate).
 36. R2.4.4 – 3 grupe de formare practică (a câte 2 zile) pentru medici specialiști obstetrică-ginecologie maternități nivel 3 (în București dar cu participanți din fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate).
 37. R2.4.5 – 28 de medici rezidenți obstetrică-ginecologie maternități nivel 3 formați în C1 acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S55 si 4S55.1. cu valoarea de 28.
 38. R2.4.6 – Cel puțin 25 (90 % din 4S55) de medici rezidenți vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 și 4S48.2. cu valoarea de 25, reprezentând 90% din totalul medicilor rezidenți participanți la formare.
 39. R2.4.7 – 1 grupa de formare teoretica (a cate 3 zile) pentru medici rezidenti obstetrica-ginecologie maternitati nivel 3 (in Bucuresti dar cu participanti din fiecare regiune, 90% din participanti vor fi din regiunile mai putin dezvoltate).
 40. R2.4.8 – 3 grupe de formare practică (a câte 2 zile) pentru medici rezidenți obstetrică-ginecologie maternități nivel 3 (în București dar cu participanți din fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate).
 41. R2.4.9 – 80 de medici specialiști obstetrică-ginecologie maternități nivel 1 și 2 formați în C2 acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S55 si 4S55.1 cu valoarea de 80.
 42. R2.4.10 – Cel puțin 72 (90 % din 4S55) de medici specialiști vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 și 4S48.2. cu valoarea de 72, reprezentând 90% din totalul medicilor specialiști participanți la formare.
 43. R2.4.11 – 8 grupe de formare organizate pentru medicii specialiști și medicii rezidenți maternități nivel 1 și 2 (câte una în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate)
 44. R2.4.12 – 80 de medici rezidenți obstetrică-ginecologie maternități nivel 1 și 2 formați în C2 acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor și 4S55.1. cu valoarea de 80.
 45. R2.4.13 -Cel puțin 72 (90 % din 4S55) de medici rezidenți vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 și 4S48.2. cu valoarea de 72, reprezentând 90% din totalul medicilor rezidenți participanți la formare.
 46. R2.4.14- 8 grupe de formare organizate pentru asistente obstetrică-ginecologie și moașe (câte una în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate)
 47. R2.4.15 – 160 de asistente obstetrică-ginecologie și moașe formate în C3 acest rezultat contribuie la atingerea indicatorului 4S55.1. cu valoarea de 160.
 48. R2.4.16 -Cel puțin 72 (90 % din 4S55) de medici rezidenți vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 și 4S48.2. cu valoarea de 72, reprezentând 90% din totalul medicilor rezidenți participanți la formare.
 49. R2.4.17 – 16 grupe de formare organizate pentru C4 (câte 2 în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate)
 50. R2.4.18 – 376 de specialiști din sectorul medical formați în C4 acest rezultat contribuie la atingerea indicatorului 4S55.1. cu valoarea de 376.
 51. R2.4.19 -Cel puțin 339 (90 % din 4S55) specialiști din sectorul medical vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare C4 . Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 si 4S48.2. cu valoarea de 339, reprezentand 90% din total specialiști din sectorul medical.
 52. R2.4.20 – 16 grupe de formare organizate pentru C5 (câte 2 în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate)
 53. R2.4.21 – 376 de specialiști din sectorul medical formați în C5 acest rezultat contribuie la atingerea indicatorului 4S55.1. cu valoarea de 376.
 54. R2.4.22 -Cel puțin 339 (90 % din 4S55) specialiști din sectorul medical vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare C5. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 și 4S48.2. cu valoarea de 339, reprezentând 90% din total specialiști din sectorul medical
 55. R2.4.23 – 16 grupe de formare organizate pentru C5 (câte 2 în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai putin dezvoltate)
 56. R2.4.24 – 376 de specialiști din sectorul medical formați în C5 acest rezultat contribuie la atingerea indicatorului 4S55.1. cu valoarea de 376.
 57. R2.4.25 -Cel puțin 339 (90 % din 4S55) specialiști din sectorul medical vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare C5. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 și 4S48.2. cu valoarea de 339, reprezentand 90% din total specialiști din sectorul medical.
 58. R3.1.1 – Raport de analiza a necesităților beneficiarilor serviciilor de îngrijire
 59. R3.1.2 – Raport privind analiza și identificarea canalelor de comunicare relevante.
 60. R3.1.3 – Ghiduri de intervenție pentru creșterea nivelului de conștientizare în rândul femeilor privind importanța controalelor medicale pre-natale.
 61. R3.2.1 – Linia verde de screening prenatal – funcțională.
 62. R3.2.2 – Ghid pentru operatorii de call-center.
 63. R3.3.1 – Raport de analiză de impact a targetării campaniei
 64. R3.3.2.1 – Document cadru privind campania și mijloacele de comunicare și informare folosite pentru creșterea nivelului de conștientizare în rândul femeilor privind importanța controalelor medicale pre-natale. Acesta va fi actualizat bi-anual.
 65. R3.2.2 Documentele aferente procedurii de achiziție publică pentru linia verde de screening prenatal a INSMC
 66. R3.2.3 Un contract semnat pentru pentru linia verde de screening prenatal a INSMC
 67. R3.2.4 – Linia verde de screening prenatal – funcționala
 68. R3.2.5 – Ghid pentru operatorii de call-center
 69. R3.3.1 – Raport de analiza de impact a targetării campaniei
 70. R3.3.2.1 – Document cadru privind campania și mijloacele de comunicare și informare folosite pentru creșterea nivelului de conștientizare în rândul femeilor privind importanța controalelor medicale pre-natale. Acesta va fi actualizat bi-anual.
 71. R3.3.2.1 Caietul de sarcini și documentația de atribuire pentru procedura de achiziție publică pentru design și producție materiale publicitare
 72. R3.3.2.1 Documentele aferente procedurii de achiziție publică pentru design și producție materiale publicitare
 73. R3.3.2.1 Un contract semnat pentru design și producție materiale publicitare
 74. R3.3.2.1 – Materiale promoționale campanie de comunicare și informare: 800 de broșuri(câte 100 pentru fiecare regiune), 800 de ghiduri(câte 100 pentru fiecare regiune), 800 de pliante(câte 100 pentru fiecare regiune), 800 de afișe(câte 100 pentru fiecare regiune) și a câte 100 de difuzări radio și TV.
 75. R3.3.3 – Rapoarte de progres bi-anuale a campaniei și mijloacele folosite pentru creșterea nivelului de conștientizare în rândul femeilor privind importanța controalelor medicale pre-natale

Descarca fisier

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>