Recunoasterea diplomelor in UE

In calitate de autoritate competenta de recunoatere profesionala a calificarilor dobandite in profesiile reglementate din sectorul de sanatate, Ministerul Sanatatii Publice elibereaza incepand cu data de 26.11.2007, certificatele necesare recunoasterii de catre celelalte state membre a titlurilor oficiale de calificare in profesiile de medic, medic dentist, farmacist , asistent medical generalist si de moasa care atesta o formare in profesie inceputa in Romania, inainte de data aderarii la Uniunea Europeana.

Aceste certificate se elibereaza numai in cazul in care titularul intruneste conditiile de cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege pentru exercitarea profesiei respective in Romania si pot fi:

 1. Certificate de conformitate:

Se intocmesc numai in cazul titlurilor romanesti de calificare care atesta o formare in profesie dobandita in Romania, inceputa si finalizata inainte de data aderarii la Uniunea Europeana sau finalizata dupa aceasta data, si care intruneste toate cerintele de pregatire prevazute pentru profesia respectiva de hotararea Guvernului nr.1477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru instituţiile de învatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza; de hotararea Guvernului nr.899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1142/2007 pentru aprobarea Nomenclatorului Specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

Titlurile oficiale de calificare care intrunesc conditiile la care s-a facut referire sunt:

 1. Diploma de Doctor-medic specializarea universitara medicina generala/medicina eliberata de facultatile de medicina din Romania;
 2. Diploma de Licenta de Doctor-medic specializarea universitara medicina eliberata de facultatile de medicina din Romania;
 3. Certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii Publice in una din specialitatile prevazute pentru Romania in tabelul alaturat si care atesta durata de pregatire prevazuta de aceasta pentru specialitatea respectiva;
 4. Certificatul de medic specialist medicina generala/medicina de familie eliberat de Ministerul Sanatatii Publice in cazul medicilor confirmati rezidenti medicina generala/ medicina de familie in urma concursurilor de rezidentiat sesiunile noiembrie 1995-noiembrie 2005;
 5. Diploma de absolvire de studii superioare de scurta durata de asistent medical generalist, incepand cu promotia 2006 de absolventi;
 6. Diploma de Licenta de asistent medical generalist incepand cu promotia 2007 de absolventi;
 7. Diploma de Licenta de moasa, incepand cu promotia 2007 de absolventi.
 1. Certificate care atesta drepturi castigate generale in profesia respectiva:

Se elibereaza numai in cazul titularilor Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara pediatrie, a titularilor Diplomei de Licenta de farmacist , inclusiv promotia 2007 si a titularilor de Certificat de medic specialist care atesta o formare in specialitate mai mica decat cea prevazuta in tabelul alaturat pentru specialitatea in cauza, atunci cand posesorii fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor respective in Romania pe o durata de minim 3 consecutivi din ultimii 5 ani care preced eliberarea a cestui certificat.

In cazul titularilor certificatelor de medic specialist Chirurgie si ortopedie infantila care intrunesc conditiile de cetatenie, ascendenta, filiatie, casatorie si rezidenta prevazute de lege pentru exercitarea profesiei de medic in Romania, Ministerul Sanatatii Publice intocmeste un certificat care atesta drepturi castigate generale, numai in situatia in care titularul face dovada ca a exercitat efectiv si legal activitatile de medic specialist chirurgie pediatrica in Romania pe o durata de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 ani care preced eliberarea acestui certificat.

 1. Certificate care atesta drepturi castigate specifice:

Se elibereaza numai in cazul:

 1. -medicilor care nu intrunesc conditiile prevazute la pct.2 lit.d si care la data de 1.01.2007 desfasurau activitatile de medicina de familie in relatie contractuala cu casele de asigurari sociale de sanatate judetene sau a Municipiului Bucuresti;
 2. -titularilor Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara stomatologie, care fac dovada ca s-au consacrat in Romania in mod efectiv legal si cu titlu principlal activitatilor de medic dentist pe o perioada de minim 3 ani consecutivi din ultimii 5 ani care preced eliberarea acestui certificat;
 3. -titularilor Certificatului de Competente Profesionale de asistent medical generalist eliberat de scolile postliceale sanitare de specialitate care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de ingrijiri generale de santate in Romania pe o durata de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 ani care preced eliberarea a cestui certificat. Aceste activitati trebuie sa fi inclus deplina responsabilitate de programare, organizare si furnizare a serviciilor de ingrijiri generale de sanatate;
 4. -titularilor Diplomei de asistent medical obstetrica-ginecologie eliberata de scolile postliceale sanitare de specialitate care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de moasa prevazute de lege, in Romania, pe pe o durata de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 ani care preced eliberarea acestui certificat.

Perioada de incadrare ca stagiar si respectiv ca rezident se considera perioada de desfasurare, dupa caz, a activitatilor de medic, medic dentist sau de farmacist, in vederea intrunirii conditiilor de experienta profesionala prevazute la pct.2 si 3.

 1. Certificate care atesta asimilarea denumirii specialitatii medicale cu cea listata pentru Romania in tabelul alaturat, se intocmesc numai in cazul titularilor certificatelor de medic specialist eliberate de Ministerul Sanatatii Publice, care atesta ca formarea in specialitatea a carei denumire se asimileaza, indeplineste toate conditiile prevazute in acest sens de HG.nr.899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1142/2007 pentru aprobarea Nomenclatorului Specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

In cazul in care sunt intrunite conditiile mentionate, urmatoarele denumiri de specialitati se asimileaza, dupa cum urmeaza:

 • -Hematologie si hemobiologie – cu Hematologie;
 • -Pneumoftiziologie – cu Pneumologie;
 • -Balneofizioterapie;
  • Balneolo – cu Recuperare, Medicina Fizica si Recuperare medicala;
  • Balneologie;
  • Balneoclimatologie si Recuperare Medicala;
  • Balneofizioterapie si Recuperare Medicala;
 • -Alergologie si imunologie; – cu Alergologie si Imunologie clinica;
  Imunologie clinica si alergologie
 • – Medicina Generala – cu Medicina de Familie;
 • -Radiodiagnostic – cu Radiologie- imagistica medicala;
 • – Laborator clinic,biochimie, – cu Medicina de Laborator; microbiologie, parazitologie, hematologie
 • -Chirurgie plastica si reparatorie – cu Chirurgie Plastica Microchirurgie Reconstructiva;
 • – Chirurgie cardiovasculara – cu Chirurgie vasculara.

 

 1. Certificatele prevazute la pct.1-4 nu se elibereaza in cazul titularilor de diplome si certificate romanesti care atesta formarea in profesiile reglementate din sanatate, posesori ai atestatelor eliberate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin care se certifica echivalarea studiilor postliceale si respectiv universitare efectuate intr-un stat tert, intrucat dreptul comunitar excepteaza aceste situatii de la procedura automata de recunoastere a calificarii profesionale.

In situatia in care echivalarea s-a facut cu respectarea prevederilor hotararii Guvernului nr.1477/2003, iar titularii atestatelor mentionate fac dovada exercitarii efective si legale a profesiei pe o durata de 3 ani , pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatii Publice atesta aceasta experienta profesionala, in vederea recunoasterii calificarii de catre celelalte state membre.

 

 1. Documentele necesare eliberarii acestor certificate sunt:
 • -cerere in care se vor preciza si datele de contact;
 • -copia actului de identitate;
 • -copii legalizate dupa diploma de bacalaureat si dupa titlurile oficiale de calificare( Certificatul de Competente Profesionale, Diploma de absolvire a scolii postliceale sanitare de asistent medical obstetrica-ginecologie, diploma de studii universitare);
 • -copie legalizata dupa foaia matricola;
 • – adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile atestate de titlurile oficiale de calificare mai sus mentionate;
 • -copii legalizate dupa documentele de schimbare a numelui.

Medicii specialisti care intrunesc conditiile prevazute la pct.1 lit.c) vor prezenta suplimentar o copie dupa certificatul de medic specialist si adeverinta eliberata de Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in care se precizeaza ordinul ministrului de confirmare ca rezident si perioada in care a efectuat pregatirea prin rezidentiat sau copia legalizata a carnetului de rezident.

Solicitantii aflati in situatiile prevazute la pct.3 si 4 vor inainta si copia legalizata a cartii de munca sau dupa caz adeverinta de la angajator din care sa reiasa indeplinirea conditiilor de experienta profesionala.

Medicii prevazuti la pct.3 lit.a vor inainta si adeverinta eliberata de casele de asigurari sociale de sanatate din care sa rezulte de care la data de 1.01.2007 desfasurau activitatile de medicina de familie in relatie contractuala cu acestea.

 1. Intocmireadocumentelor necesare recunoasterii se face in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet, de catre solicitant.

Certificatele se elibereaza solicitantului sau persoanei imputernicite de acesta prin procura notariala, in zilele de audienta de marti si joi , orele 11,00-14,00 la sediul Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, din Str.George Vraca nr.9, Bucuresti.

Listele nominale ale titularilor pentru care s-au intocmit certificatele solicitate, se afiseaza periodic pe site-ul Ministerului Sanatatii Publice,www.ms.ro.

Pentru eliberarea certificatelor mentionate nu se percepe taxa.