Modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat

ORDIN

Privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 

Ministrul Sănătăţii Publice,

Ministrul Educaţiei Cercetării şi Tineretului,

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.899/2002, privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând referatul Direcţiei Generale Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesionala şi Salarizare nr. …………..

 

Emit prezentul

O R D I N

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, conform anexei 1.

 

Art. 2. Se aprobă criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităţilor sanitare, în care se derulează programe de rezidenţiat prevăzute în anexa 2.

 

Art. 3. Se aprobă lista centrelor universitare medicale şi a unităţilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat prevăzute în anexa 3.

 

pentru textul integral consultati site-ul Ministerului Sanatatii Publice