Proiect de ORDIN privind stabilirea specialitatilor inrudite, care pot fi obtinute ca a doua…

Proiect de ORDIN privind stabilirea specialitatilor inrudite…

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.899/2002, privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările  si completările ulterioare,

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. ……………….

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările si completările ulterioare

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

ART. 1

(1) Specialităţile înrudite care pot fi obţinute ca a doua specialitate fără susţinerea concursului de rezidenţiat, cu parcurgerea integrală a stagiului de pregătire, sunt cele prevăzute în anexele 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Medicii specialişti şi primari încadraţi  de minim 5 ani  de la obţinerea primei specialitati în clinici universitare  cu profil in cea de a doua specialitate înrudita, se pot prezenta la examenul de specialist in cea de a doua specialitate, cu acordul facultăţii de medicină sau farmacie respective şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice.

ART. 2

Stagiile efectuate în cadrul primei specialităţi şi perioadele de activitate în clinici de specialitate, din ţară şi străinătate, pot fi deduse din stagiul necesar pregătirii pentru examenul de specialist.

ART. 3

Stagiul de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi înrudite, fără susţinerea concursului de rezidenţiat, se face în regim cu taxă. Cuantumul taxei se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii publice, la propunerea Centrului Naţional de Perfecţionare in Domeniul Sanitar Bucureşti.

ART. 4

(1)  Înscrierea la cea de-a doua specialitate înrudită, fără susţinerea concursului de rezidenţiat, se face pe baza următoarelor documente:

1.1.Propunerea  unităţii sanitare publice sau private in care este încadrat solicitantul cu avizul de plecare  la programul de pregătire , precizând specialitatea si centrul universitar medical. Unităţile sanitare publice vor preciza in adresa modul de încadrare si retribuire pe aceasta perioada, cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003.

1.2. Medicii neîncadraţi vor depune cereri in nume propriu cu precizarea specialitatii si a centrului universitar;

2.avizul de primire din partea unui coordonator, cadru didactic cu funcţie de predare .

3. adeverinţa eliberata de unitatea de încadrare din care sa reiasă specialitatea, gradul profesional ,  numărul Ordinului Ministrului Sanatatii de confirmare în specialitate , vechimea ca specialist. Cei   neîncadraţi   vor declara  pe propria răspundere acest statut, anexând xerocopia cartii de munca cu înscrisurile la zi;

4. copie xerox a avizului de libera practica sau a certificatului de membru al colegiului profesional;

5.avizul Colegiului judeţean al medicilor, medicilor dentişti, respectiv al farmaciştilor;

6.angajament de plată al programului de pregătire ;

(2) 2.1 Unităţile sanitare publice care trimit medici la pregătire in cea de a doua specialitate pot stabili program de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru sau a saptamanii de lucru comprimate ; programe individualizate de munca, cu respectarea art.108, art.109, art.113 si art.114 din Legea nr.53/2003; In aceasta situaţie medicii vor fi retribuiţi in funcţie de serviciile medicale acordate in cadrul unitatii sanitare publice in care este încadrat, in baza actului adiţional încheiat la contractul individual de munca.

2.2.In cazul in care unitatea sanitara publica suporta taxele de pregătire in cea de a doua specialitate, medicul va încheia un act adiţional la contractul de munca prin care se obliga ca cea de a doua specialitate sa o practice in unitatea sanitara respectiva o perioada de minim trei ani. Practicarea celei de a doua specialitati nu atrage după sine schimbarea postului obţinut prin concurs.

    ART. 5

Stagiul de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare. Un coordonator poate avea în pregătire  in rezidenţiat si  în cea de-a doua specialitate cel mult 5 cursanţi. În cazul în care solicitările depăşesc capacitatea de pregătire, se instituie test de departajare.

ART. 6

Medicii, medicii dentişti si farmaciştii nu pot participa în acelaşi timp la mai multe programe de pregătire.

ART. 7

Direcţiile din Ministerul Sănătăţii Publice, Centrul Naţional de Perfecţionare  in Domeniul Sanitar Bucureşti , autorităţile de sănătate publică şi ministerele cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART.8 Prevederile Ordinului Comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei si cercetării nr.546/4260/2004, cu modificările si completările ulterioare, se abroga.

ART. 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

LISTA

Specialităţilor declarate înrudite-grupa medicala

Prima specialitate A doua specialitate
Medicina interna alergologie  si imunologie clinica
  boli infecţioase
  cardiologie
  dermatovenerologie
  diabet zaharat,nutriţie si boli metabolice
  endocrinologie
  Expertiza medicala a capacitatii de munca
  farmacologie clinica
  gastroenterologie
  genetica medicala
  geriatrie si gerontologie
  hematologie
  medicina de urgenta
  medicina muncii
  Nefrologie
  Oncologie medicala
  pneumologie
  radioterapie
  recuperare, medicina fizica si balneologie
  reumatologie
Alergologie si imunologie clinica Medicina interna
  Dermatovenerologie
  Pneumologie
Cardiologie Medicina interna
  Pneumologie
  Geriatrie si gerontologie
  Medicina de urgenta
Dermatovenerologie Medicina interna
  Alergologie si imunologie clinica
  Anatomie patologica
Diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice Medicina interna
  Endocrinologie
  Nefrologie
Endocrinologie Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
  Medicina interna
  Genetica medicala
Nefrologie Medicina interna
  Diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice
Pneumologie Medicina interna
  Cardiologie
  Alergologie si imunologie clinica
  Oncologie medicala
  Boli infectioase
Hematologie Medicina interna
  Oncologie medicala
  Radioterapie
Geriatrie si gerontologie Medicina interna
  Reumatologie
  Recuperare, medicina fizica si balneologie
Boli infecţioase Medicina interna
  Pneumologie
Gastroenterologie Medicina interna
  Oncologie medicala
Radioterapie Oncologie medicala
  Hematologie
Oncologie medicala Medicina interna
  Hematologie
  Radioterapie
Neurologie Psihiatrie
  Neurologie pediatrica
Psihiatrie Psihiatrie pediatrica
  Neurologie
Reumatologie Recuperare, medicina fizica si balneologie
  Medicina interna
Recuperare, medicina fizica si balneologie Reumatologie
  Medicina interna
  Geriatrie si gerontologie
  Medicina sportiva
Anestezie si terapie intensiva Medicina de urgenta
  Farmacologie clinica
Medicina de urgenta Anestezie si terapie intensiva
  Medicina de familie
Pediatrie alergologie  si imunologie clinica
  boli infecţioase
  cardiologie
  diabet zaharat,nutriţie si boli metabolice
  endocrinologie
  gastroenterologie
  genetica medicala
  Hematologie
  medicina de urgenta
  nefrologie
  neonatologie
  Neurologie pediatrica
  oncologie medicala
  pneumologie
  Psihiatrie pediatrica
Neonatologie Pediatrie
  Genetica medicala
Psihiatrie pediatrica Psihiatrie
  Neurologie pediatrica
Medicina de familie Medicina de urgenta
  Medicina muncii
  Geriatrie si gerontologie
Medicina muncii Sanatate publica si management
  Epidemiologie
Genetica medicala Neonatologie
Neurologie pediatrica Pediatrie
  Psihiatrie pediatrica

 

ANEXA 2

LISTA

Specialităţilor declarate înrudite-grupa chirurgicala*

Prima specialitate A doua specialitate
Chirurgie generala Chirurgie pediatrica
  Chirurgie toracica
  Chirurgie vasculara
  Chirurgie cardiovasculara
  Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
  Chirurgie orala si maxilo-faciala**
  Urologie
  Ortopedie si traumatologie
  Obstetrica-ginecologie
Chirurgie pediatrica Chirurgie generala
  Urologie
  Ortopedie si traumatologie
  Obstetrica-ginecologie
  Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Chirurgie toracica Chirurgie generala
  Chirurgie cardiovasculara
Chirurgie cardiovasculara Chirurgie generala
  Chirurgie vasculara
  Chirurgie toracica
Chirurgie vasculara Chirurgie generala
  Chirurgie cardiovasculara
Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva Chirurgie generala
  Chirurgie pediatrica
  Chirurgie orala si maxilo-faciala**
  otorinolaringologie
  oftalmologie
Urologie Chirurgie generala
  Obstetrica-ginecologie
Obstetrica-ginecologie Chirurgie generala
  Urologie
Ortopedie si traumatologie Chirurgie generala
  Chirurgie pediatrica
Neurochirurgie Otorinolaringologie
  Oftalmologie
  Chirurgie orala si maxilo-faciala**
  Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Otorinolaringologie Neurochirurgie
  Oftalmologie
  Chirurgie orala si maxilo-faciala**
  Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Oftalmologie Neurochirurgie
  Oftalmologie
  Chirurgie orala si maxilo-faciala**
  Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva
Chirurgie orala si maxilo-faciala** Neurochirurgie
  Oftalmologie
  otorinolaringologie
  Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva

 

*)orice specialist intr-o specialitate chirurgicala poate obţine a doua specialitate in anestezie si terapie intensiva si medicina de urgenta

**) aceasta specialitate poate fi obtinuta de posesorii ambelor licente in medicina si medicina dentara;

ANEXA 3

LISTA

Specialităţilor declarate înrudite-specialitati paraclinice

Prima specialitate A doua specialitate
Radiologie-imagistica medicala Medicina nucleara
Medicina nucleara Radiologie-imagistica medicala
Anatomie patologica Medicina legala
Medicina legala Anatomie patologica
Epidemiologie Sănătate publica si management
  Medicina de laborator
Sănătate publica si management Epidemiologie
  Medicina de laborator
Medicina de laborator Epidemiologie
  Sănătate publica si management

 

ANEXA 4LISTA

Specialităţilor declarate înrudite-specialitati medico-dentare

Prima specialitate A doua specialitate
Chirurgie dento-alveolara Ortodonţie si ortopedie-dento-faciala
Ortodonţie si ortopedie dento-faciala Chirurgie dento-alveolara

 

ANEXA 5

LISTA

Specialităţilor declarate înrudite-specialitati farmaceutice

Prima specialitate A doua specialitate
Farmacie clinica Laborator farmaceutic
Laborator farmaceutic Farmacie clinica