Modific regulamentului priv timpul de munca organizarea efectuarea garzilor in unitatile publice…

Ordin nr. 556 din 04/05/2009 (Ordin 556/2009) privind modificarea art. 28 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar Publicat in Monitorul Oficial nr. 298 din 07/05/2009

 

Avand in vedere Referatul Directiei planificarea sistemului sanitar si politici salariale nr. IB 3.492/2009,

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. I. – Articolul 28 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 28. – (1) La nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti se asigura permanenta dupa urmatorul program:

   – intre ora de terminare a programului zilnic de activitate si ora de incepere a programului din ziua urmatoare in zilele lucratoare;

   – cu o durata de 24 de ore in zilele de sambata, duminica, sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.

   (2) Permanenta se asigura de personalul de specialitate medico-sanitar din compartimentele aflate in subordinea directorului executiv adjunct sanatate publica si programe, in subordinea directorului executiv adjunct pentru control in sanatate publica si din cadrul laboratoarelor.

   (3) In cazul evenimentelor de sanatate publica cu impact asupra starii de sanatate a populatiei, persoana ce asigura permanenta la sediul directiei de sanatate publica cheama in unitate, prin sistemul de chemari de la domiciliu, medici de specialitate.

   (4) Pentru medicii in specialitati paraclinice din cadrul compartimentelor aflate in subordinea directorului executiv adjunct sanatate publica si programe, in subordinea directorului executiv adjunct pentru control in sanatate publica si din cadrul laboratoarelor, care in situatii deosebite pot fi chemati la sediul directiei de sanatate publica, se va completa in mod corespunzator fisa postului.

   (5) Activitatea prestata la sediul directiei de sanatate publica pentru asigurarea permanentei se compenseaza cu timp liber corespunzator.”

   Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

   Bucuresti, 4 mai 2009.