Archive for martie 2007

Proiect de lege privind organizarea rezidentiatului

Proiect de ORDONANTA privind organizarea si finantarea rezidentiatului .   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. CAPITOLUL I Rezidenţiatul Art. 1. – (1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifica de invatamant postuniversitar a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregătirea necesara obţinerii… (read more)